Opgraving Seminarieweg 2014

Archeologie
-9560 tot 1850
1 / 6
 • Bewerkt vuursteen vers uit het veld  
 • 7
  Het archeologisch vlak wordt opgeschaafd  
 • 7
  Een steker/boor van vuursteen uit de Noordzeevlakte  
 • 7
  Tekening van de steker/boor  
 • 7
  Een afgebroken spits van vuursteen uit de Noordzeevlakte  
 • 7
  Tekening van de afgebroken spits  

Voorafgaand aan de nieuwbouw van een woning aan de Seminarieweg is er een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek heeft sporen en vondsten opgeleverd uit de late vroege steentijd (laat paleolithicum) én de late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd. 

  

BR-393-14_topo.jpgTjonger-Federmessergroep

De vele vuursteenvondsten die we op het terrein aantroffen duiden op aanwezigheid van mensen op deze plek in het laat paleolithicum, specifieker nog tussen 9560 en 7850 vC. De vondsten behoren tot de Tjonger-Federmessergroep. Kenmerkend voor deze cultuur zijn bepaalde vuurstenen klingen, schrabbers, spitsen en stekers, maar ook het gebruik van een specifiek type vuursteen afkomstig uit de Noordzeevlakte. Er konden drie soorten vuursteen onderscheiden worden: Noordzee vuursteen, Maaseivuursteen en één Belgische vuursteen.

                                                                                                                                                             De locatie van het onderzoeksgebied aan de Seminarieweg


Aan de Seminarieweg is een aantal afslagen en vier werktuigen gevonden: drie stekers en een spits. Er zijn geen sporen gevonden die bij deze periode horen. Het vuursteen werd gevonden in de natuurlijke ondergrond (Jong Dekzand I) en in andere sporen uit de nieuwe tijd, waarbij de vuurstenen opgespit zijn tijdens het graven en dichtmaken van deze sporen.
In Breda zijn verschillende vindplaatsen van vergelijkbare vuursteenartefacten bekend, bijvoorbeeld bij De Rith en in de beekdalen van de Mark en Weerijs.  

Late middeleeuwen - nieuwe tijd

Behalve de vondsten uit het laat paleolithicum zijn er ook sporen en vondsten daterend uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd aangetroffen. Er zijn greppels, sloten, en paalsporen die een bijgebouw vormen gedocumenteerd. De greppels en de sloten hebben gezorgd voor afwatering en afscheiding van bepaalde delen van het landgoed IJpelaar. Ook het bijgebouw zal een plaatsje hebben ingenomen op dit landgoed. Helaas is de functie van deze structuur niet te achterhalen.


Ook interessant

Heerlijkheid IJpelaar
Heerlijkheid IJpelaar 1280 tot heden
De Heerlijkheid IJpelaar was vermoedelijk een leengoed van de heer van...
Gebieden
Kartering Kasteel IJpelaar 2008
In het voorjaar van 2008 heeft er in het parkje achter het vm. seminar...
Archeologie
Vuurstenen werktuigen
Omstreeks 9800 v.Chr. begon een kortstondige warme periode, die we ...
Voorwerpen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads