Opgraving molen het Fortuijn 1986

Archeologie
1612 tot 1986
Br 88 86 4 Br 88 86 4

In het voorjaar van 1986 heeft er rond de sloop van de verbrande torenromp van Het Fortuijn archeologische begeleiding plaatsgevonden. Het werd uitgevoerd door Henk Muntjewerff met assistentie van enkele leden van de Archeologische Vereniging Breda.
De vondst van een dikke ophogingslaag in de molen gaf de hoop dat veel resten van de oude moleninrichting bewaard waren gebleven.

Br 88 86 topo low
Br 88 86 1824 low
De locatie van Molen het Fortuin op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan uit 1824 (aangevuld met de ligging van de vestingwerken)

Bouwgeschiedenis

Het Fortuin heeft tot 1958 dienst gedaan. De karakteristieke molenromp stamde uit 1838. Deze verving een achtkantige molen uit 1712. (zie afbeelding) Daarbij dient opgemerkt te worden, dat deze achtkantige windmolen deels op de resten van een watermolen (gebouwd in 1612) stond. Deze watermolen diende als volmolen waar het laken vervilt werd. In een latere periode werd de watermolen verhuurd aan de zogenaamde velbloters. Deze ontdeden dierenhuiden van het haar.

Br 88 86 1
Br 88 86 bm
Binnen de molen werd de maalkom van de watermolen. Hierin draaide het waterrad. Rechts een aquarel van de achtkantige oliemolen uit het begin van de 19e eeuw. (coll. Breda's Museum)

Watermolen

In een tweede werkput werd de maalkom van de 17e eeuwse watermolen aangetroffen en kon een groot aantal vloerniveaus worden gedocumenteerd. Ook de plaats van de molensluis in de waterloop, de zgn. heul, kon worden gelokaliseerd. Op een terrein achter de molen werden kalkputten ontdekt van de toenmalige velbloterij. Daar werden de huiden van het haar ontdaan.
Meteen na de daadwerkelijke sloop konden de contouren van de watermolen verder worden vastgelegd. De afmeting bedroeg ca. 17 x 10 meter.

Br 88 86 2
Br 88 86 3
Het uitgebrande casco met de verkoolde zolderbalken. Rechts de resten van de watermolen die na de sloop werden aangetroffen.

De historische achtergronden van de molen het Fortuin vind u hier in het digitale archief van geschied- en oudheidkundige kring 'de Oranjeboom'.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven