Opgraving KMA/kasteelterrein 2008

Archeologie
1400 tot 1850
  •  

Tijdens rioleringswerkzaamheden, juist ten noordwesten van de KMA, werden muurresten aangetroffen, vermoedelijk uit de late veertiende of vroege vijftiende eeuw. Twee flauwe knikken in de muur suggereren een zeshoekig grondvlak met een forse diameter van ca. 10-12m. Op een brede getrapte fundering bevond zich tweesteens dik muurwerk dat zeker geen weerbaar karakter had.

BR-45-08_topo.jpg BR-45-08_Mauritskaart.jpg
De situering van de rioolsleuf op de huidige topografie en op de zgn. Mauritskaart uit ca. 1610 (kaart: collectie Koninklijk Huisarchief, 's-Gravenhage)

Het bouwwerk moet op de grens van het toenmalige kasteelterrein hebben gelegen.  Misschien dat het gefundeerd lag in de 15e eeuwse omwalling. Al met al kan er geen verdere uitspraak gedaan worden over de functie van het aangetroffen muurwerk.

BR-45-08_1.JPG BR-45-08_2.JPG
Situering van de rioolwerkzaamheden ten noorden van het kasteel. Rechts de resten van de getrapte fundering met de hoekaanzet

Ook interessant

Opgraving KMA/binnenplaats 1994
Bij de aanleg van een nieuw rioolstelsel op de binnenplaats van het ka...
Archeologie
Opgraving KMA - kasteel / kapel 1992
In het laatste kwartaal van 1992 heeft de gemeente Breda een opgraving...
Archeologie
Opgraving kasteelgracht  zuidzijde 2005
Bij de restauratie in 2005 van de kademuur aan de zuidzijde van het ...
Archeologie
Opgraving kasteelgracht oostzijde  2004
Tijdens restauratie werkzaamheden aan de kademuur langs de kasteelgrac...
Archeologie
Waarneming KMA Rekenkamer 2002
In het voorjaar van 2002 hebben er in de kelders van de zgn. "Rek...
Archeologie
Breda veroverd met turfschip
In de zomer van 1589 maakte prins Maurits plannen om Breda bij verrass...
Gebeurtenissen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief