Opgraving Heuvel / Fagelstraat 2001

Archeologie
-5300 tot 2001
  • Zicht op de langgerekte werkput vanuit het noorden met op de achtergrond de bomenrijen aan de Talmastraat  

Na de sloop van het huizenblok tussen de Fagelstraat en de Groen van Prinsterenstraat werd er in het najaar van 2001 een ca.100 meter lange proefsleuf aangelegd, noord-zuid gericht, in de voormalige achtertuinen. Aan de noord- en zuidzijde van deze werkput was de bodem tot grote diepte verstoord door de voormalige bebouwing. In het midden van de werkput bevond zich echter een depressie, gevuld met veen: een ven of een oud beekdal,  dat van oudsher bekend stond als "het Goor". 

BR-70-01_1870_low.jpg BR-70-01_topo_low.jpg
De opgravingssleuf over het Goor op de topografische kaart van 1870 en de topografische kaart met daarop de situatie vóór de sloop.

Eindhoven

Deze laagte lag aan de zuidzijde van de langgerekte middeleeuwse nederzetting "Eindhoven" (de huidige Flierstraat) Er werden in het oppervlakte nauwelijks grondsporen aangetroffen. Slechts enkele greppeltjes en karrensporen wijzen op een post middeleeuws of nog jonger gebruik van het gebied. 

Stuifmeel in het veen

Bemonstering van het veen leverde interessante informatie op. De basis van het veen is ca. 5800 v.Chr. gevormd in een laagte, zonder sporen van menselijke aanwezigheid. De bovenzijde van het veen geeft een totaal ander beeld. In de top van het veen bevindt zich stuifmeel van rogge en boekweit. Dit duidt op een middeleeuwse ouderdom. Het Goor moet in die tijd een laagte zijn geweest met moerasbos, natte heide en open water. De aanwezigheid van graanpollen geeft aan dat in deze periode op de hogere gedeelten van de Heuvel menselijke activiteiten plaatsvonden. Die zullen ongetwijfeld samenvallen met de agrarische activiteit bij het gehucht Eindhoven.

BR-70-01_4_low.jpg BR-70-01_3_low.jpgHet bemonsteren van het veen gebeurt door het inslaan van metalen monsterbakjes die elkaar moeten overlappen. Het oudste veen bevind zich juist op schone zand. Bovenin kan vastgesteld worden wanneer de eerste menselijke activiteiten zichtbaar worden.

Ook interessant

de Roskam (gehucht)
de Roskam (gehucht) 1500 tot 1975
Het gehucht de Roskam lag aan het einde van de Napoleonbaan vanuit Ant...
Gebieden
Eindhoven (gehucht)
Eindhoven (gehucht) 1198 tot 1955
Het gehucht Eindhoven (de huidige Flierstraat in het Heuvelkwartier)) ...
Gebieden
Heuvel (gehucht)
Heuvel (gehucht) 1250 tot 1950
Heuvel was een huizengroep op de driesprong van de Postillionstraat en...
Gebieden
Straatnamen Heuvel
Straatnamen Heuvel 1942 tot heden
De Heuvel is sinds de middeleeuwen altijd een zelfstandige buurtschap ...
Gebieden
Heuvelkwartier
Heuvelkwartier 1948 tot heden
De eerste grote wijk die na de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd was he...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief