opgraving Achter Emer 2006

Archeologie
1624 tot 1900
BR 125 06 3 BR 125 06 3

In de nabijheid van de Asterdplas in de Haagse Beemden werden in het najaar bij een proefopgraving de resten van een schansje uit de Tachtigjarige oorlog teruggevonden. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek vormt de aanleg van een landschappelijk kunstwerk, genaamd “Wasteland-Wetland”, in het betreffende plangebied. De in dit kader noodzakelijke ontgrondingsactiviteiten hebben als gevolg dat de in de bodem aanwezige archeologische resten verstoord gaan worden.

BR 125 06 topo low
BR 125 06 1824 low
Het archeologische onderzoek geprojecteerd op de huidige topografie en het kadastraal minuutplan van 1824

Deze kleine fortificatie, onderdeel van de aanvalslinies, die door de belegeraars rond de stad werden aangelegd , was bekend van een groot aantal historische kaarten. Aangetroffen werden grachtjes, een met planken verstevigde loopgraaf en een met plaggen beklede wal die als het ware in de slappe bodem was weggezakt. Uit enkele afvalkuiltjes en de grachtvullingen kon goed dateerbaar gebruiksaardewerk worden geborgen. Vermoedelijk heeft het schansje tijdens de belegering van 1624/25 en de belegering van 1637 dienst gedaan.

BR 125 06 loopgraaf
BR 125 06 MT 1 3 4 7380
Links een 17e eeuws voorschrift voor de aanleg van een loopgraaf. De wanden bestonden uit plaggen en de vloer was beplankt. Rechts een fragment van een disselbijl gevonden in één van de werkputten.

Jongere fase

Het aangetroffen bouwmateriaal komt hoogstwaarschijnlijk uit een jongere schans,gelegen op de plaats waar in 1824 nog een restant zichtbaar was. Wanneer deze jongste schans is opgericht is niet geheel duidelijk, maar een datering in de tweede helft van de 17de eeuw of het begin van de 18de eeuw (Menno van Coehoorn) is niet uitgesloten. De gracht rondom deze schans is op laat 19de eeuwse kaarten nog steeds zichtbaar.

BR 125 06 1
BR 125 06 4
Twee van de 18 proefsleuven; links wordt de vulling van een grachtje rond de schans zichtbaar. Rechts de schaarse resten van de vloer van een loopgraaf.

Tweede Wereldoorlog

Behalve uit de Tachtigjarige Oorlog zijn er ook resten uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Het gaat om enkele granaatscherven en hulzen. Bij de bevrijding van Breda en omstreken in het najaar van 1944 heeft de Poolse 1ste Pantserdivisie een grote rol gespeeld. Nadat op 29 oktober de stad Breda was bevrijdt, probeerde men naar het noorden door te stoten. Vooral bij de Terheijdense Brug over het Markkanaal werd stevig gevochten. Pas op 4 november wist men de Duitse tegenstand te overwinnen, mede dankzij de steun van de Engelse luchtmacht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zeker één van de gevonden hulzen tot vliegtuigmunitie behoort.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven