Nieuwe omwalling met blokhuizen

Archeologie
1531
  • opgraving blokhuis op het Nonnenveld  

Tussen 1492 en 1543 was de Bourgondische staat voortdurend in conflict met Gelderland (de Gelderse Oorlogen). In 1531 gaf graaf Hendrik III opdracht voor een nieuwe stadsomwalling, verdedigd door bakstenen blokhuizen, en een citadel rond zijn kasteel. Meerdere leden van de hoge adel lieten hun kasteel omringen door een gordel van moderne vestingwerken. Het was dus ook een statussymbool. De vesting was voor die tijd zeer modern, maar had duidelijk een experimenteel karakter. De plannen werden ontworpen door graaf Hendrik zelf en de Delftse landmeter Maarten Cornelisz. De twee zevenzijdige geschutstorens (het Spanjaardsgat) en het Blokhuis op het kasteelcomplex bestaan nog. Het blokhuis bij het Nonnenveld (het Beulshuis) is in 2000 opgegraven. Het bestond uit twee platforms van elk achttien meter breed en zes meter diep.

Ook interessant

Hendrik III van Nassau
Hendrik III van Nassau 1483 tot 1538
Hendrik III van Nassau was de opvolger van zijn oom Engelbrecht II en ...
Personen
Waarneming Nieuwe Boschstraat 2012
Tijdens een archeologische begeleiding van bestratingswerkzaamheden in...
Archeologie
Opgraving Chasséparking 2000
In 2000 kon op het terrein van het huidige Chasséparking n van de blok...
Archeologie
Ombouw vesting door Maurits
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1566-1648) was Breda afwisselend in h...
Gebieden
Oudste eigentijdse vestingplattegrond
De oudste eigentijdse plattegrond van Breda wordt bewaard op het Breda...
Voorwerpen
Bouw van stadsmuur
Bouw van stadsmuur 1330 tot 1400
Vrijwel direct nadat hertog Jan III van Brabant de stad Breda had geko...
Archeologie
Oudste stadsverdediging
Oudste stadsverdediging 1250 tot 1300
In de tweede helft van de dertiende eeuw werd Breda omringd met een aa...
Gebieden
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief