Verfijn op:

Allerheiligenweg e.o. (Overakker)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de ...
Gebieden
Stichting Illustere School
In 1646 nam prins Frederik Hendrik het initiatief om in Breda een vorm...
Gebeurtenissen
Opgraving HSL Vinkenburg  2001-02
De opgravingslocatie "Vinkenburg" was gelegen ...
Archeologie
Brigidastraat (Bavel)
Brigidastraat (Bavel) 1500 tot heden
De historisch-geograaf Karel Leenders noemt de Brigidastraat een akker...
Gebieden
Gietijzeren grenspalen
De meest bekende grensovergang tussen België en Nederland vinden we bi...
Voorwerpen
Waarneming Havermarkt riolering 1995
Bij de vervanging van het 19e eeuwse hoofdriool aan beide zijden van ...
Archeologie
Wilhelminapark (Zandberg, Sportpark)
Aan het einde van de negentiende eeuw werden er in Breda verschillende...
Gebieden
Waarneming Cingelstraat riolering 1995
In oktober 1995 is er in de Cingelstraat, vanaf de hoek Schoolstraat ...
Archeologie
Opgraving Molenstraat 1985
In de zomer van 1985 had de Archeologische Vereniging Breda de mogelij...
Archeologie
Straatnamen Boeimeer en Ruitersbos
Historisch gezien behoren de wijken Boeimeer en Ruitersbos tot de voor...
Gebieden
Eikberg (gehucht)
Eikberg (gehucht) 1400 tot heden
Eikberg is een gehucht bij een kruispunt van wegen ten zuidoosten van ...
Gebieden
Vijfde, 'grote' annexatie
Na de annexatie van 1942 volgden nog enkele kleinere grenswijzigingen,...
Gebieden