Verfijn op:

Opgraving Markdal Ulvenhout 2008
De aanleg van een nieuw riooltracé aan het Markdal in Ulvenhout was de...
Archeologie
Renaissance-stallen van Hendrik III
Nadat graaf Hendrik III van Nassau zijn paleis voltooid had liet hij a...
Bouwwerken
Archeologie
Effenseweg (Effen)
Effenseweg (Effen) 1500 tot heden
Het dorp Effen is een van de meest recent ontstane dorpen in de gemeen...
Gebieden
Zuiderwaterlinie
Zuiderwaterlinie 1582 tot 1920
Nederland heeft door de eeuwen heen niet alleen tegen het water gevoch...
Gebieden
Eerste stadsbrand
De middeleeuwse huizen in de stad Breda waren grotendeels gebouwd van ...
Gebeurtenissen
Bierbrouwerijen
Bierbrouwerijen 1400 tot 1500
Bij opgravingen aan de Nieuwstraat werden op het achtererf van het ...
Archeologie
Adrianus Oomen primus in Leuven
Adrianus Oomen (1758-1817) was een boerenzoon uit Teteringen, ...
Personen
Voorwerpen
Waarneming Nieuwstraat riolering (1) 1994
Tijdens waarnemingen in het kader van het "rioleringsproject"...
Archeologie
Bouw van stadsmuur
Bouw van stadsmuur 1330 tot 1400
Vrijwel direct nadat hertog Jan III van Brabant de stad Breda had geko...
Archeologie
Paleis van Justitie
Paleis van Justitie 1892 tot heden
Het voormalige Paleis van Justitie is ontworpen in 1890 in neorenaissa...
Bouwwerken
Blijde inkomst van Engelbrecht en Johanna
De erfdochter van de Polanens, Johanna, trouwde in 1403 met Engelbrech...
Gebeurtenissen
Cimburga van Baden
Cimburga van Baden 1450 tot 1501
Cimburga van Baden is geboren op 15 mei 1450 en was de dochter van Kar...
Personen