Koevoet (Centrum)

Gebieden
1700 tot heden
  •  

In de binnenstad van Breda vinden we veel oude gangen en stegen. De gemeente Breda probeert deze te bewaren en eventueel op te waarderen.

De Koevoet is een van de weinige stegen in de binnenstad die nog een min of meer florissant leven leidt. De doodlopende steeg loopt vanaf de Sint Janstraat tussen de nummers 22 en 24 naar het zuiden. De Nieuwe Veste heeft hier een achteruitgang. De oudste vermelding van de steeg is in een vestbrief (transportakte van een huis) uit 1642: ‘aan de Sint Jans ofte Veterstraete in den ganck agter de Koeijvoet’. De Koevoet is het huis Sint Janstraat 22, op de westelijke hoek van de Koevoet.

Koeivoet ?

Meestal is een koevoet een stuk gereedschap in de vorm van een gebogen ijzeren staaf met een wigvormige uitsparing aan het uiteinde, om iets los te wrikken. Aan de Lange Nieuwstraat in Utrecht bevindt zich echter een gevelsteen boven een poortje met het opschrift ‘In de Koeivoet, 1641’. Op de steen zien we de afbeelding van de poot van een koe. Het steegje daarachter heet dan ook passend In de Koeivoet. Ook de Bredase steeg zal dus genoemd zijn naar een koeienpoot. Een koevoet (het gereedschap) heeft overigens ook de vorm van een koeienpoot.

Archeologisch onderzoek

In 1991 is er archeologisch onderzoek uitgevoerd in het verlengde, toen niet meer bebouwde deel van de steeg. Er werden funderingen opgegraven van minimaal 3 huisjes aan de oostzijde en een afsluitend huis aan de zuidzijde. Deze huisjes waren van oorsprong gebouwd op de achtererven van huizen aan de Molenstraat.  De steeg zelf moet ouder geweest zijn en ontsloot een open terrein achter de Molenstraat en Oude Vest.

Literatuur

J. van Hooydonk, Archiefgegevens over de bebouwing langs de Molenstraat en de St. Janstraat, Een inventarisatie (Breda, 1995).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).
Henri t' Sas, In en om Breda, schetsen (Breda, 1907).

Meer over...

Ook interessant

Straatnamen Breda Centrum
Straatnamen Breda Centrum 1125 tot heden
Praktisch alle straatnamen in de binnenstad van Breda zijn uiteraard o...
Gebieden
Molenstraat (Centrum)
Molenstraat (Centrum) 1275 tot heden
De Molenstraat is de smalle straat naar de Nieuwe Veste....
Gebieden
Opgraving Molenstraat 1991
Vanaf de zomer tot midden december 1991 vond er grootschalig archeolog...
Archeologie
Architect Herman Hertzberger
De architect Herman Hertzberger studeerde aan ...
Personen
Bouwwerken
Zwarte moerbei
Het Huis Ocrum is een van de oude statige hofhuizen die de Bredase bin...
Voorwerpen
Woonbuurt aan de Molenstraat
Zelden kon in Breda op zo'n grootschalige manier stedelijke archeologi...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter