Koevoet (Centrum)

Gebieden
1700 tot heden
Str238 koevoet jvg19880330041 Str238 koevoet jvg19880330041

In de binnenstad van Breda vinden we veel oude gangen en stegen. De gemeente Breda probeert deze te bewaren en eventueel op te waarderen. De Koevoet is een van de weinige stegen in de binnenstad die nog een min of meer florissant leven leidt. De doodlopende steeg loopt vanaf de Sint Janstraat tussen de nummers 22 en 24 naar het zuiden. De Nieuwe Veste heeft hier een achteruitgang. De oudste vermelding van de steeg is in een vestbrief (transportakte van een huis) uit 1642: ‘aan de Sint Jans ofte Veterstraete in den ganck agter de Koeijvoet’. De Koevoet is het huis Sint Janstraat 22, op de westelijke hoek van de Koevoet.

Koeivoet ?

Meestal is een koevoet een stuk gereedschap in de vorm van een gebogen ijzeren staaf met een wigvormige uitsparing aan het uiteinde, om iets los te wrikken. Aan de Lange Nieuwstraat in Utrecht bevindt zich echter een gevelsteen boven een poortje met het opschrift ‘In de Koeivoet, 1641’. Op de steen zien we de afbeelding van de poot van een koe. Het steegje daarachter heet dan ook passend In de Koeivoet. Ook de Bredase steeg zal dus genoemd zijn naar een koeienpoot. Een koevoet (het gereedschap) heeft overigens ook de vorm van een koeienpoot.

Archeologisch onderzoek

In 1991 is er archeologisch onderzoek uitgevoerd in het verlengde, toen niet meer bebouwde deel van de steeg. Er werden funderingen opgegraven van minimaal 3 huisjes aan de oostzijde en een afsluitend huis aan de zuidzijde. Deze huisjes waren van oorsprong gebouwd op de achtererven van huizen aan de Molenstraat. De steeg zelf moet ouder geweest zijn en ontsloot een open terrein achter de Molenstraat en Oude Vest.

Literatuur

J. van Hooydonk, Archiefgegevens over de bebouwing langs de Molenstraat en de St. Janstraat, Een inventarisatie (Breda, 1995).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).
Henri t' Sas, In en om Breda, schetsen (Breda, 1907).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven