Verfijn op:

Opgraving Tolbrugpoort 1979
Tijdens een waarneming van de Archeologische Werkgroep Breda werd op ...
Archeologie
Bolderstraat (Teteringen)
Bolderstraat (Teteringen) 1200 tot heden
De Bolderstraat is een verharde weg tussen het Hoeveneind en de Heistr...
Gebieden
Bestrating in Breda
Bestrating in Breda 1300 tot 1395
De oudste wegverharding die bij archeologische opgravingen werd ...
Archeologie
Haagse Beemden
In 1976 werd het gedeelte van de gemeente Prinsenbeek ten oosten van d...
Gebieden
Toen & nu
Toegang tot het begijnhof
Zo zag het poortgebouw van het begijnhof er vroeger uit...
Klooster St.Catharinadal verhuist naar Breda
Norbertinessen stichtten rond 1270 het klooster Sint-Catharinadal in W...
Gebeurtenissen
Kasteeltje Bouvigne
Kasteeltje Bouvigne 1405 tot 1495
Aan het einde van de vijftiende eeuw werd ter plaatse van het huidige ...
Bouwwerken
Maria Goos
Maria Goos 1956 tot
Maria Goos is een Nederlandse schrijfster die vooral bekendheid heeft ...
Personen
Protestantse Laurentiuskerk
Het kerkgebouw is in het jaar 1316 als parochiekerk in gebruik genomen...
Bouwwerken
Sacramentskerk
Sacramentskerk 1925 tot heden
Op Sacramentsdag 11 juni 1925 werd door pastoor van Meel de eerste ste...
Bouwwerken
De Bredaasche Klio van Pieter Nuyts
Pieter Nuyts was schout van Etten, maar was eerst rentmeester van het ...
Voorwerpen
Bronstijd: vorsten, brons, internationale contacten
Tijdens de Nieuwe Steentijd werd er al koper gesmolten om gereedschap ...
Archeologie