Eerste vermelding van de naam Breda

Gebieden
1125
  • Breda.....Brede Aa. Mark en Aa werden in de middeleeuwen door elkaar gebruikt.  

De vroegste vermelding van Breda als onderdeel van een persoons- of familienaam komt misschien al voor in 1116. Het betreft een Gerardus van Breda die genoemd wordt in een stuk over de wijding van de kerk van Zundert. Het stuk zelf is uitsluitend bekend uit een veel later geschreven afschrift en daarmee niet als echt te bewijzen. Meer bewijskracht, aan de hand van afschriften uit de Belgische abdij van Affligem, hebben de vermeldingen van Arnulf en Engelbert van Breda als getuigen bij een schenking uit 1125. De naam Breda wordt in de vroegste vermeldingen op diverse manieren geschreven: Breda, Brida en Brede. Als betekenis veronderstelt men meestal brede Aa, daar waar de monding van de rivier de Aa (of Weerijs), stromend in de rivier de Mark, breed is.

Ook interessant

Het wapen van Breda
Het gebruik van een wapen als symbool van de eigen identiteit van de s...
Voorwerpen
Teteringen
Teteringen 1300
Omstreeks 1300 wordt in de archiefstukken Teteringen voor het eerst ve...
Gebieden
Bavel
Bavel 1299
De oudst bekende vermelding van de plaats Bavel komt voor in een akte ...
Gebieden
Vroege begravingen
Vroege begravingen 1100 tot 1150
De ouderdom van een stad wordt niet uitsluitend afgelezen aan historis...
Archeologie
De eerste bewoners van de stad Breda
De oudste sporen van de prestedelijke nederzetting Breda zijn aangetro...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief