Een gotisch hofhuis

Bouwwerken
1300 tot heden
  • Huis Brecht  

Het Huis Brecht is een van de oudste hofhuizen of adellijke woningen van Breda. Het is gebouwd in gotische stijl in het begin van de veertiende eeuw en heeft sindsdien tal van aanpassingen gekend. De familie van Brecht was belangrijk in Breda en werkte aan het hof van de Nassaus. Dit hof trok veel adellijke families naar de stad die zich in de buurt van het Kasteel van Breda vestigden. De huizen van deze families worden hofhuizen genoemd. Behalve woonhuis waren de hofhuizen vaak ook kantoor, opslagplaats, logeergelegenheid en natuurlijk een statussymbool.

Rond 1830 is de vleugel aan de Cingelstraat oostwaarts verlengd. In het deel aan de rechterzijde is tegenwoordig de bibliotheek van de Koninklijke Militaire Academie gevestigd. Het Huis Brecht is verschillende malen gerestaureerd, voor het laatst in 1994. Toen is opnieuw de houten poortomlijsting aangebracht, met het jaartal 1792. Dit jaartal slaat uiteraard op de oorspronkelijke omlijsting.

Ook interessant

Cingelstraat (Centrum)
Cingelstraat (Centrum) 1200 tot heden
De Cingelstraat ligt in het verlengde van de Schoolstraat....
Gebieden
Opgraving KMA Huis Van Brecht 1989
De grootscheepse restauratie van Huis Van Brecht leidde ertoe dat er u...
Archeologie
Bouwwerken
Opgraving KMA Huis Brecht 1988
In de periode 1988 - 1992 is een uitgebreid archeologisch en bouwhisto...
Archeologie
Bouwwerken
Kasteeltje Bouvigne
Kasteeltje Bouvigne 1405 tot 1495
Aan het einde van de vijftiende eeuw werd ter plaatse van het huidige ...
Bouwwerken
Huis Brecht
Huis Brecht 1300 tot 1350
Een van de oudste huizen in Breda is Huis Brecht aan de Cingelstraat. ...
Bouwwerken
Adellijke woningen
Adellijke woningen 1350 tot heden
De komst van de Nassaus trok weer adel en andere lokale potentaatjes ...
Bouwwerken

Locatie

Kasteelplein 10, 4811 XC Breda

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Handige links

Nieuwsbrief