De Steenakker in de Romeinse Tijd

Gebieden
100
  • Steenakker in de Romeinse Tijd  

Steenakker is vanaf de late ijzertijd tot aan het begin van de vierde eeuw min of meer continu bewoond geweest. De bewoning concentreerde zich op de top van de dekzandrug, terwijl op de flanken daarvan, in de richting van het beekdal verspreid liggende bijgebouwen voorkwamen. Door grote vlakdekkende onderzoeken over een terrein van vijftig hectare is nu bekend dat Steenakker was gevuld met verspreid liggende hoevecomplexen, glooiende akkers en sterk begroeide beekdalen. Grote delen van het natuurlijke landschap waren omstreeks 100 n.Chr. al in cultuur gebracht. Dit hangt samen met de relatief vruchtbare ondergrond, een niet al te hoog grondwaterpeil onder de akkers en de aanwezigheid van een aantal beken. Deze artists impression van Kelvin Wilson geeft die situatie goed weer.

Ook interessant

Bert Moelands
Bert Moelands 1918 tot 2011
Bert Moelands was gedurende ongeveer een halve eeuw een zeer actief am...
Personen
Archeologie
Romeinse waterputten in Breda-West
Waar gewoond wordt, is behoefte aan drinkwater. Zo ook in de Romeinse ...
Archeologie
Boerensoldaten
Boerensoldaten 250 tot 300
In Noord-Brabant houdt na 260 de Romeinse bewoning op. De Romeinen gav...
Voorwerpen
Lege-land-mythe ontkracht
In 1995 startte een archeologisch onderzoek op het toekomstige bedrijv...
Archeologie
Huis met Romeinse trekken
In de derde eeuw werd op Steenakker een opvallend huis gebouwd....
Bouwwerken
Veteranen van Romeinse hulptroepen
Na de komst van de Romeinen in Nederland veranderde er bij de inheemse...
Gebieden
Kleine puntamfoor op Huifakker
Een amfoor is een Romeinse kruik waarin voedsel werd getransporteerd e...
Voorwerpen
Romeinse republikeinse denarius
Tijdens de opgravingen op Steenakker werd een zilveren denarius gevond...
Voorwerpen
Een Romein in de binnenstad
Onder grote delen van de Bredase binnenstad ligt een aanzienlijk ouder...
Voorwerpen

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief