De stad krijgt de woeste gronden in eigendom

Gebieden
1280
  • stad Breda krijgt de woeste gronden  

Op 13 mei 1280 ontvingen de poorters van de stad Breda een belangrijk geschenk van de heer en vrouwe van Breda. Zij kregen de laaggelegen gronden ten noorden, oosten en zuiden van de stad in eigendom, begrensd door de Mark, Teteringsedijk, IJpelaar, Zandberg en Molengracht. In de oorkonde staat: tussen de Emelenberg en de IJpelaar tot aan de Molengracht en het Verdebos. De Emelenberg is een zandkop (berg) ter hoogte van de huidige Konijnenberg, en het Verdebos lag vermoedelijk aan beide zijden van de Teteringsedijk. De geschonken laaggelegen weiden stonden s winters wel vaak onder water, maar leverden in de zomer voedsel voor het vee. De woeste gronden werden gebruikt voor hout kappen, plaggen steken, turf steken en het weiden van varkens en schapen.

Ook interessant

Bavel-Kerkeind (gehucht)
Bavel-Kerkeind (gehucht) 1299 tot heden
De historische kom van Bavel, ook wel Kerkeind genoemd is een wat dich...
Gebieden
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie
Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden
Bieberg (gehucht)
Bieberg (gehucht) 1474 tot heden
De eerste vermelding van de Bieberg dateert uit 1474 en betreft een &q...
Gebieden
Opgraving Montessoristraat 2015/16
In de winter van 2015 en het voorjaar van 2016 hebben archeologen van ...
Archeologie
de Roskam (gehucht)
de Roskam (gehucht) 1500 tot 1975
Het gehucht de Roskam lag aan het einde van de Napoleonbaan vanuit Ant...
Gebieden
opgraving Gasthuispoort 2015
In de zomers van 2015 en 2016 is door Antea Group een archeologisch on...
Archeologie
Opgraving Markenhage College 2014
Gedurende de kerstvakantie 2014 hebben archeologen van de gemeente Bre...
Archeologie
Lovensdijk (gehucht)
Lovensdijk (gehucht) 1350 tot 1963
Het gehucht Lovensdijk bestond uit een groepje boerderijen op een hoge...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief