De stad krijgt de woeste gronden in eigendom

Gebieden
1280
  • stad Breda krijgt de woeste gronden  

Op 13 mei 1280 ontvingen de poorters van de stad Breda een belangrijk geschenk van de heer en vrouwe van Breda. Zij kregen de laaggelegen gronden ten noorden, oosten en zuiden van de stad in eigendom, begrensd door de Mark, Teteringsedijk, IJpelaar, Zandberg en Molengracht. In de oorkonde staat: tussen de Emelenberg en de IJpelaar tot aan de Molengracht en het Verdebos. De Emelenberg is een zandkop (berg) ter hoogte van de huidige Konijnenberg, en het Verdebos lag vermoedelijk aan beide zijden van de Teteringsedijk. De geschonken laaggelegen weiden stonden s winters wel vaak onder water, maar leverden in de zomer voedsel voor het vee. De woeste gronden werden gebruikt voor hout kappen, plaggen steken, turf steken en het weiden van varkens en schapen.

Ook interessant

Bagven (gehucht)
Bagven (gehucht) 1290 tot 1999
Het gehucht Bagven bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste (en jo...
Gebieden
Opgravingen Ettensebaan-Bagven 2015-2019
In de periode 2015- 2019 hebben archeologen van de Gemeente Breda tijd...
Archeologie
Archeologische beleidskaart
Archeologische beleidskaart -12000 tot heden
Op de Archeologische beleidskaart´╗┐ zijn de aanwezige archeologische ...
Gebieden
Opgraving Nieuweweg Hotel Nassau 2015
Bij archeologische onderzoek in de zomer van 2015 werden er tijdens de...
Archeologie
Waarneming Nassaustraat 1
In maart 2015 kwam tijdens een archeologische begeleiding aan de Nassa...
Archeologie
Opgraving Speelhuisplein / Lunet Coehoorn 2017
In oktober en november 2017 heeft er archeologisch onderzoek plaatsgev...
Archeologie
Opgravingen Dreef (Hof ter Dreef) Princenhage 2015
Opgravingen Dreef 2015 900 tot 1300
Tijdens archeologisch onderzoek aan de Dreef in Princenhage in septemb...
Archeologie
(Prinsen-)Beek (gehucht)
(Prinsen-)Beek (gehucht) 1200 tot heden
Prinsenbeek-dorp heette vanouds kortweg De Beek. In 1942 werd het de h...
Gebieden
Ginneken (gehucht)
Ginneken (gehucht) 1000 tot heden
Voordat Ginneken een uiterst "playsant" dorp werd had het al...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief