De Noord-Zuid doorbraak

Gebieden
1937 tot 1941
  • foto van de Markendaalseweg in 1941  

Vóór de Tweede Wereldoorlog werden al plannen gemaakt voor autowegen rond en door Breda. De overheid richtte zich sterk op welgestelden. Alleen deze konden zich een auto permitteren. In 1934 werd de autoweg van Moerdijk naar Antwerpen uitgezet en in 1936 werd de Moerdijkbrug geopend. In 1937 werd het tracé vastgesteld van de Zuidelijke Rondweg en werden plannen gemaakt voor de zogenaamde Noord-Zuiddoorbraak door het centrum. De Haven en de rivier de Mark zouden worden gedempt. Naar het noorden toe zou de doorbraak via de Belcrumweg aansluiting krijgen op de Terheijdenseweg, en naar het zuiden via de Graaf Hendrik III-laan op de Zuidelijke Rondweg. In 1940 werd begonnen met de demping van de rivier de Mark en de aanleg van de Markendaalseweg, die gereed kwam in 1941. De afbeelding toont de Markendaalseweg vlak na de opening

Ook interessant

Opgravingen Dreef (Hof ter Dreef) Princenhage 2015
Opgravingen Dreef 2015 900 tot 1300
Tijdens archeologisch onderzoek aan de Dreef in Princenhage in septemb...
Archeologie
(Prinsen-)Beek (gehucht)
(Prinsen-)Beek (gehucht) 1200 tot heden
Prinsenbeek-dorp heette vanouds kortweg De Beek. In 1942 werd het de h...
Gebieden
Ginneken (gehucht)
Ginneken (gehucht) 1000 tot heden
Voordat Ginneken een uiterst "playsant" dorp werd had het al...
Gebieden
(Princen-)hage of Mertersem (gehucht)
Princenhage bestond voor 1500 niet ! Zo omschrijft Leenders Princenha...
Gebieden
de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden
Geersbroek (gehucht)
Geersbroek (gehucht) 1400 tot heden
Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente...
Gebieden
Bavel-Kerkeind (gehucht)
Bavel-Kerkeind (gehucht) 1299 tot heden
De historische kom van Bavel, ook wel Kerkeind genoemd is een wat dich...
Gebieden
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie
Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief