De Noord-Zuid doorbraak

Gebieden
1937 tot 1941
  • foto van de Markendaalseweg in 1941  

Vóór de Tweede Wereldoorlog werden al plannen gemaakt voor autowegen rond en door Breda. De overheid richtte zich sterk op welgestelden. Alleen deze konden zich een auto permitteren. In 1934 werd de autoweg van Moerdijk naar Antwerpen uitgezet en in 1936 werd de Moerdijkbrug geopend. In 1937 werd het tracé vastgesteld van de Zuidelijke Rondweg en werden plannen gemaakt voor de zogenaamde Noord-Zuiddoorbraak door het centrum. De Haven en de rivier de Mark zouden worden gedempt. Naar het noorden toe zou de doorbraak via de Belcrumweg aansluiting krijgen op de Terheijdenseweg, en naar het zuiden via de Graaf Hendrik III-laan op de Zuidelijke Rondweg. In 1940 werd begonnen met de demping van de rivier de Mark en de aanleg van de Markendaalseweg, die gereed kwam in 1941. De afbeelding toont de Markendaalseweg vlak na de opening

Ook interessant

Bagven (gehucht)
Bagven (gehucht) 1290 tot 1999
Het gehucht Bagven bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste (en jo...
Gebieden
Opgravingen Ettensebaan-Bagven 2015-2019
In de periode 2015- 2019 hebben archeologen van de Gemeente Breda tijd...
Archeologie
Archeologische beleidskaart
Archeologische beleidskaart -12000 tot heden
Op de Archeologische beleidskaart zijn de aanwezige archeologische ...
Gebieden
Opgraving Nieuweweg Hotel Nassau 2015
Bij archeologische onderzoek in de zomer van 2015 werden er tijdens de...
Archeologie
Waarneming Nassaustraat 1
In maart 2015 kwam tijdens een archeologische begeleiding aan de Nassa...
Archeologie
Opgraving Speelhuisplein / Lunet Coehoorn 2017
In oktober en november 2017 heeft er archeologisch onderzoek plaatsgev...
Archeologie
Opgravingen Dreef (Hof ter Dreef) Princenhage 2015
Opgravingen Dreef 2015 900 tot 1300
Tijdens archeologisch onderzoek aan de Dreef in Princenhage in septemb...
Archeologie
(Prinsen-)Beek (gehucht)
(Prinsen-)Beek (gehucht) 1200 tot heden
Prinsenbeek-dorp heette vanouds kortweg De Beek. In 1942 werd het de h...
Gebieden
Ginneken (gehucht)
Ginneken (gehucht) 1000 tot heden
Voordat Ginneken een uiterst "playsant" dorp werd had het al...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief