Claudia van Chalon

Personen
1498 tot 1521
572da52b5a54a2326da73f9f2d15ea1e 572da52b5a54a2326da73f9f2d15ea1e

Claudia van Chalon (Foto: Fotocollectie RVD / Koninklijk Huis)

Vrouwe van Breda

Claudia van Chalon (1498 – Diest, 31 mei 1521) was de tweede vrouw van graaf Hendrik III. Zij trouwde met hem in 1515 en was de moeder van René van Chalon, de eerste Nassau die tevens prins van Oranje was. Zij was een dochter van Jan IV van Chalon-Arlay en Philiberte van Luxemburg-Ligny en werd opgevoed aan het Franse hof. Al in 1393 erfde de familie van Chalon het prinsdom Orange in Frankrijk

Huwelijk, 1515

In 1514 ging graaf Hendrik op diplomatieke missie naar de nieuwe koning van Frankrijk. Deze Frans I (1494-1547) werd in 1515 tot koning van Frankrijk gekroond te Reims. Graaf Hendrik kwam meteen met een nieuwe vrouw thuis. Claudia van Chalon was grotendeels opgevoed aan het Franse hof en dit huwelijk zal wel het gevolg geweest zijn van gunstig verlopen onderhandelingen tussen de keizer van Duitsland en de Franse koning.

Enkele leden van het hof van de koningin van Frankrijk brachten haar naar Breda. Op 16 juli kwam zij aan in deze stad. Het gezelschap werd bezig gehouden met de jacht op zwanen in Oosterhout. Bij hun vertrek naar Frankrijk kregen de Franse edellieden kostbare geschenken, zoals juwelen, ringen, vergulde koppen en gouden kettingen. Ook degenen die onderhandeld hadden over het huwelijksverdrag tussen graaf Hendrik en Claudia van Chalon kregen kostbare geschenken.

Welkom in Breda, 1515

Claudia van Chalon werd welkom geheten door de stad Breda op 16 juli 1515. Als welkomstgeschenk kreeg zij van de stad een brood (staaf) zilver met twee handvatten. Deze kostte 1277 gulden en 9 stuivers.

Kinderen, 1517 en 1519

In 1517 gaf Claudia in Brussel het leven aan een dochter. Hoe deze heette is niet bekend. Als enig kind van Graaf Hendrik III en Claudia wordt altijd René van Chalon vermeld en deze werd geboren te Breda op 5 februari 1519. Hij was de eerste Nassau die tevens prins van Oranje was.

Overlijden, 1521

Claudia van Chalon overleed in Diest op 31 mei 1521. Op 1 juni reisden de rentmeester uit Breda met de griffier van de rekeningen met een wagen naar Diest om daar de begrafenis te bespreken. Ze werd begraven in Breda. Bij de restauratie in 1996 van het praalgraf van Engelbrecht I van Nassau en Johanna van Polanen werden noch de resten van het lichaam van Claudia van Chalon, dat volgens bronnen in deze kelder werd bijgezet, noch haar kist teruggevonden. Zij werd mogelijk elders herbegraven.

Jaargetijden

In 1531 werden er jaargetijden gebeden voor vrouwe Francisia van Savoijen, mijns genedige heren gezellin, gestorven 17 september 1511 en vrouwe Claudia van Chalon, gestorven op de laatste mei 1521 en de kosters van Breda luidden op deze dag de klok. Een jaargetijde of memorie is de naam van een jaarlijks terugkerende kerkdienst voor het zielenheil van een overledene die werd vastgelegd door hemzelf bij testament of door zijn nabestaanden. Met de Hervorming zijn deze jaargetijden grotendeels in onbruik geraakt.

Literatuur

Gerard Otten, ‘De Nassaustraatnamen in Breda, een verkenning’, in Engelbrecht van Nassau, jaargang 2010, nummer 4.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven