Chassékazerne

Bouwwerken
1896 tot 1997
  • Chassékazerne  

De Chassékazerne is aanbesteed in 1896. Het oorspronkelijke ontwerp is gemaakt door de overste A.M. Polvliet, de voorgevel is ontworpen door generaal J.J.H. Gijsberti Hodenpijl, en het uiteindelijke ontwerp en het bestek zijn gemaakt door kapitein-ingenieur W. Cool. In 1898-1899 werd het gebouw geplaatst. De voorgevel moest, met zijn hoektorentjes, kantelen en imitatieschietgaten, een militaire indruk geven. De stijl wordt officieel omschreven als neorenaissance. Het gebouw is opgezet volgens het zogenaamde paviljoensysteem. Bij de bouw is beton toegepast, een voor die tijd zeer modern bouwmateriaal. De kazerne is genoemd naar generaal Baron Chassé (1765-1849), die het meest bekend werd door de verdediging van de citadel van Antwerpen. In 1998 werden in de voormalige kazerne het Breda's Museum, het Stadsarchief en de afdeling Archeologie (nu onderdeel van Bureau Cultureel Erfgoed) gehuisvest.

Ook interessant

Nassausingel (centrum)
Nassausingel (centrum) 1877 tot heden
Voordat de wallen werden geslecht, was dit de geliefkoosde wandelgebie...
Gebieden
Chassé kazerne
Chassé kazerne 1898 tot heden
De Chassékazerne is het oorspronkelijke hoofdgebouw van het uitgestrek...
Bouwwerken
Opgraving Chassépark zuidzijde 1999
In het voorjaar van 1999 werd bij de sloop van het toegangsgebouw ...
Archeologie
Opgraving Chassépark 2001
In de nazomer van 2001 kon aan de noordwestzijde van het ...
Archeologie
Chassépark
Nadat Defensie de Chassazerne verlaten had, schreef de gemeente Breda ...
Gebieden
Trip van Zoutlandkazerne
Trip van Zoutlandkazerne 1912 tot 1913
Vanaf 1906 was de vestiging van een cavaleriekazerne in Breda een bela...
Bouwwerken
Voorloper Breda's Museum
Nederland werd vanaf 1870 in snel tempo gemoderniseerd. Bepaalde stede...
Bouwwerken
Stadsarchief Breda
Onder koning Willem I regelde een resolutie de openbaarheid van overhe...
Bouwwerken
Generaal Chassé overlijdt
Generaal Baron David Hendrik Chassé (1765-1849) voerde het bevel over ...
Voorwerpen
Personen
Het klein arsenaal
In 1642 verrees op de Gasthuisvelden een arsenaal ofwel opslagplaats v...
Bouwwerken
Paleis van Justitie
Paleis van Justitie 1892 tot heden
Het voormalige Paleis van Justitie is ontworpen in 1890 in neorenaissa...
Bouwwerken

Locatie

Parade 12-14, 4811 DZ Breda

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Handige links

Nieuwsbrief