Bouwerijstraat (Centrum)

Gebieden
1562 tot heden
  • De Bouwerij, de voormalige bouwhoeve van het kasteel, in de Bouwerijstraat, rond 1900. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)  

De Bouwerijstraat is een van de smalle straatjes aan de noordzijde van de Boschstraat. Voorheen gaf dit straatje vanaf de Boschstraat toegang tot de Bouwerij, de bouwhoeve van het kasteel, vandaar de naam. Dit gebouw droeg in de twintigste eeuw nog de jaartalankers 1563. De naam Brouwerijstraat met een ‘r’, die we wel eens horen, is dus niet correct.

In 1562 verkocht Adriane Ghijsbrecht Jans dochter van der Mee, weduwe van Jan Cornelis Petersz. van der Merberch aan prins Willem van Oranje een weg van het Gasthuiseinde af, de eerste 37 voet lengte met een breedte van 23 voet en de volgende 9 roeden, 18 voet lengte, tot de watersloot, met een breedte van 14 voet. Zij stelde de voorwaarde dat zij de weg mocht blijven gebruiken en dat de prins voor goede bestrating zou zorgen en een poort zou maken op de overgang tussen de beide breedtes. Dit is waarschijnlijk de geboorteakte van de Bouwerijstraat. De akte bevindt zich in de archieven van de Nassause Domeinraad in het Nationaal Archief in Den Haag.

Pas in 1680 werden er meerdere huizen gebouwd in de straat. Eerst in het pondboek van 1738 vond men het de moeite de straat met de naam Bouwerijstraat aan te duiden. De straat heeft zich dus langzaam maar zeker ontwikkeld van een particuliere gang tot een openbare weg. In 1756 werd nog genoteerd dat het Bouwerijstraatje onderhouden moest worden door de baron. Er waren meer straten die door de prins van Oranje moesten worden onderhouden, we noemen het Zwaanstraatje en een gedeelte van het Kasteelplein. Nadat de baronie van Breda was opgeheven in de Franse Tijd (1795-1813) is het eigendom van deze straten stilzwijgend overgegaan op de stad. In 1963 is een gedeelte van de Bouwerijstraat overgegaan naar de Kennedylaan.

Literatuur

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Ook interessant

Straatnamen Breda Centrum
Straatnamen Breda Centrum 1125 tot heden
Praktisch alle straatnamen in de binnenstad van Breda zijn uiteraard o...
Gebieden
Valkenberg (Centrum)
Valkenberg (Centrum) 1350 tot heden
Dit mooiste van alle Bredase stadsparken wordt altijd hét Valkenberg g...
Gebieden
Boschstraat (Centrum)
Boschstraat (Centrum) 1100 tot heden
De Boschstraat is een van de drie uiteinden van de binnenstad....
Gebieden
Park Valkenberg
Park Valkenberg 1531 tot heden
Na de aanleg van de nieuwe stadsomwalling in 1531 was de locatie van h...
Gebieden
Het paleis van Hendrik III
Graaf Hendrik III van Nassau had een vooraanstaande positie aan het Bo...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter