Bestrating in Breda

Archeologie
1300 tot 1395
  • Opgegraven bestrating oude Begijnhof  

De oudste wegverharding die bij archeologische opgravingen werd teruggevonden was een knuppelweg in de Visserstraat uit het begin van de veertiende eeuw. Ook takkenbossen dienden als wegverharding. Verder werden resten aangetroffen van bestrating van veldkeien en Gobertangersteen uit de vijftiende eeuw. Op het Kasteelplein werd deze bestrating van veldkeien teruggevonden van het oude begijnhof, die tot ongeveer 1530 in gebruik was. In het Houten Boecxke, uit het einde van de veertiende eeuw, wordt al gezegd dat iedereen de steenweg voor zijn huis zal moeten onderhouden. In de stadsrekeningen, die lopen vanaf 1492, wordt regelmatig melding gemaakt van het aanleggen en onderhouden van de bestrating. Niet alleen de belangrijkste straten binnen de muren, maar ook de drie voorsteden (einden) daarbuiten waren toen al bestraat.

Ook interessant

Huis De Drie Moren
Huis De Drie Moren 1500 tot heden
Op deze plaats stond al voor de grote stadsbrand van 1490 een stenen h...
Archeologie
Opgraving Kasteelplein/Stemcomplex 1983
In het najaar van 1983 startte op het terrein van het voormalig comple...
Archeologie
De Visserstraat
De Visserstraat 1311 tot 1321
De oudste straten van Breda waren de zuid-noord-lopende handelsweg (Gi...
Gebieden
Havenstoep of voorde naar het kasteel?
De restauratie van Huis Brecht vormde in 1988 de aanleiding tot uitgeb...
Archeologie
Begijnhof verplaatst
Graaf Hendrik III van Nassau breidde zijn kasteel uit tot een citadel....
Gebeurtenissen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief