Bavelselaan (Ginneken en Overakker)

Gebieden
1200 tot heden
STR361 Bavelselaan GN20100559 STR361 Bavelselaan GN20100559

De Bavelselaan gezien in de richting van de Allerheiligenweg. De woning met schuur op Bavelselaan 94 zijn later gesloopt voor de aanleg van de Allerheiligenweg. (Foto: Firma Schreurs (v/h firma Stutz) coll. Stadsarchief Breda id. GN20100559.)

De Bavelselaan, die begint vlak bij de Ginnekenmarkt, de huidige Nieuw Wolfslaardreef en de Oude Bredaseweg in Bavel vormen samen de eeuwenoude verbinding tussen Ginneken en Bavel. Volgens Jansen maakt de weg van Ginneken naar Bavel deel uit van de minstens duizend jaar oude verbinding met Gilze, in de middeleeuwen een belangrijk centrum van de abdij van Thorn.

De verbinding van Ginneken met Ulvenhout was voor 1800 een heerbaan, een grote doorgaande weg. Maar de weg van Ginneken naar Bavel was slechts een ‘straat’, een gebuurstraat, een weg van lokaal belang die door de aangelanden onderhouden moest worden. De toponymist Chr. Buiks heeft veel vermeldingen gevonden van de Bavelstraat of Bavelsestraat, de oudste van 1551. Tot in de negentiende eeuw was dit een zandweg.

In 1758 werd het gedeelte van het Bavelstraatje tussen de Ginnekenmarkt en de Kerkhofweg rechtgetrokken en verbreed en tot een gemene weg of heerbaan gemaakt. In 1764 werd dit gedeelte zelfs bestraat.

STR361 Bavelselaan 19660105
De Bavelselaan in 1966. ( Foto: Ben Speekenbrink, coll. Stadsarchief Breda id. 19660105.)

Keiweg

In de negentiende eeuw ontstond er behoefte aan meer verharde wegen. In 1860 werd door de huidige Bavelselaan daarom een keiweg aangelegd van Ginneken naar Bavel. De legger van openbare wegen van rond 1870 noemt dan ook de Keiweg van Ginneken naar Bavel. Deze heette ook wel de Steenweg naar Bavel. De naam Bavelselaan komt voor het eerst voor in 1877 en de naam Bavelseweg wordt ook wel eens genoemd. In 1902 werd de naam officieel Bavelschestraat en in 1904 Bavelschelaan.

In 1800 werd op de hoek van de Bavelselaan en de Kerkhofweg een molen gebouwd. De Bavelselaan werd dan ook wel de Molenbaan genoemd. Deze naam heeft het echter niet vol kunnen houden. De molen is ondertussen ook weer gesloopt.

STR361 Bavelselaan JVG19750404015
De Bavelselaan, doorsneden door de nieuw aangelegde A27. (Foto: Johan van Gurp, BN de Stem, coll. Stadsarchief Breda id. JVG19750404015.)

Verbinding verbroken en hersteld

Door de aanleg van de autoweg in 1971 werd de eeuwenoude verbinding verbroken. In 2012 werd de fietsverbinding tussen Ginneken en Bavel via de Bavelselaan hersteld met de aanleg van het voetgangers- en fietsersviaduct bij de molen van Bavel.

Literatuur

A.W. Jansen, Straatnamen voormalige gemeente Nieuw-Ginneken (Nieuw-Ginneken, 1997).

A.W. Jansen, ‘De weg van Ginneken naar Bavel’, in Brieven van Paulus, nummer 112, december 1996.

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven