31 maart 2020

Sporen van het oude Vijfhuizenstraatje gevonden

Bij de archeologische begeleiding van het Warmtenet tracé werden ter hoogte van de kruising Slingerweg - Hoornwerkstraat karrensporen en een begeleidende afwateringsgreppel aangetroffen behorende bij het voormalige Vijfhuizenstraatje. Deze lag de grens van de hoge Emerakkers en het laaggelegen Abroek aan de westzijde van de Mark.

BR-580-20_2_low.jpg BR-580-20_1_low.jpg
Links de aangelegde sleuf in de richting van de Hoornwerkstraat. Rechts de restanten van karrensporen die de loop van het Vijfhuizenstraat aangeven.

Vijfhuizen was een gehuchtje dat vermoedelijk al tijdens de Tachtigjarige Oorlog is verdwenen. Het bleef wel als streeknaam behouden.
Het Vijfhuizenstraatje zal ongetwijfeld van middeleeuwse oorsprong zijn en aan het einde van de Haagdijk op de doorgaande weg hebben aangesloten. De aanleg van de vesting vanaf 1530 doorbrak deze aansluiting. Bij de aanleg van Lunet B, in de periode van van de Belgische Opstand werd het straatje nog verder ingekort.

vestingkaart1682_crop_low.jpg vestingkaart voor sloop 1869_crop_low.jpg
De loop van het Warmtenet tracé geprojecteerd op de vestingkaartjes van 1682 en 1869 waarbij de vindplaats omcirkeld is.

Met de in 1433 genoemde Beemden cum fundo, buyten Viifhuysen  werden beemden met de ondergrond bedoeld. Soms werden beemden verkocht voor een bepaalde termijn, bijvoorbeeld twintig jaar om de turf eruit te kunnen halen. Hier was dat dus niet het geval.

BR-580-20_3_low.jpg Vijfhuizen2a_low.jpg
Links een doorsnede door de afwateringsgreppels die parallel liep aan het straatje. Links van de greppel zijn de grijze indrukken van de karrensporen nog zichtbaar. Rechts het kadastraal minuutplan uit 1824 met aan de onderzijde het Vijfhuizenstraatje of ook wel de Leegstraat genoemd. De vindplaats is omcirkeld. Let op: De kaart is niet noord georiënteerd.

Deel dit bericht

Nieuwsbrief