Prehistorische bewoning bij Bagven

12-12-2019

Op een voormalige akker ingeklemd tussen de A16, de A58 en de Ettensebaan, aan de rand van het voormalige gehucht Bagven, heeft de gemeente Breda de afgelopen weken een archeologische opgraving uitgevoerd. Op dit onopvallende perceel waar dagelijks duizenden automobilisten voorbij rijden, stonden in de late prehistorie diverse gebouwen en graanschuurtjes.

BR 105 19 0404
Paalsporen van een “spieker” (graanschuurtje) in het dekzand

Waar de A58 en A16 nu met elkaar verbonden zijn, werd eind jaren ’90 van de vorige eeuw -voor de aanleg van deze weg- al een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij werden nederzettingssporen gevonden uit de ijzertijd en de Romeinse tijd (800 v. Chr. tot 450 na Chr.). Direct naast de huidige carpoolplaats werden in 2015 eveneens sporen en vondsten uit diezelfde periode opgegraven. In 2016 werden in het huidige plangebied zelfs nog oudere sporen en vondsten aangetroffen, die erop duidden dat in dit gebied al menselijke bewoning was vanaf de vroege of midden steentijd, circa 10.000 jaar geleden.

De afgelopen twee weken hebben archeologen van de gemeente Breda delen van het plangebied die nog niet onderzocht waren opgegraven (zo’n 5000m2) en alle sporen en vondsten in kaart gebracht. Alle opgravingsresultaten, monsters en vondsten zullen de komende maanden uitgewerkt en geïnterpreteerd worden. Wat nu al gezegd kan worden is dat er diverse bewoningssporen en spiekers (graanschuurtjes) uit de (late) prehistorie of Romeinse tijd bij Bagven zijn aangetroffen. Met de nieuwe informatie die nu verzameld is hopen we het verhaal van de bewoningsgeschiedenis rond Bagven compleet te kunnen maken.

De rapportages van de onderzoeken uit 2015 en 2016 zijn hier te downloaden.

BR 105 19 0494
Een spoor met daarin handgevormd prehistorisch aardewerk

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven