Opnieuw resten van 17e eeuwse barakken op voormalig PTT terrein

28-07-2023

Tijdens de archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden op de binnenplaats van het oude postkantoor (aan de Oude Vest 4) zijn opnieuw funderingen gevonden van de ‘Hooge barakken’. Dit militaire barakkencomplex is door de Spanjaarden gebouwd tussen 1630/1640 en bestond uit vier rijen barakken. De 'Hooge Barakken' zijn waarschijnlijk zo genoemd omdat ze een verdieping hadden. In de barakken werden tijdens de Tachtigjarige Oorlog soldaten gehuisvest.

In 2022 werden bij vooronderzoek ook al restanten van deze barakken blootgelegd. Afgelopen twee weken werd er weer gegraven op de binnenplaats van het oude postkantoor en keken archeologen van de gemeente Breda mee met de ontgravingen. Voorbijgangers zal de diepe bouwput niet ontgaan zijn. Op een diepte van zo'n twee meter onder het huidige maaiveld troffen archeologen muurwerk van de zeventiende eeuwse soldatenbarakken. Bij het verder uitgraven van de bouwput kwam ook de fundering van dit muurwerk aan het licht. Het muurwerk bleek te rusten op brede houten planken die op hun beurt weer ondersteund werden door liggende balken. Alle resten van het muurwerk en de fundering zijn gedocumenteerd en delen van het hout zijn meegenomen om de houtsoort te kunnen laten bepalen.


BR 670 23 muur documenteren
BR 670 23 muur documenteren 2
Links: het documenteren van het zeventiende eeuwse muurwerk van de barakken. Rechts: zicht op het muurwerk (richting het noorden gezien).

In de Tachtigjarige Oorlog werden de soldaten bij voorkeur ondergebracht volgens het systeem van inkwartiering. Waar dat niet mogelijk was, zoals in forten, schansen en legerkampen, werden tenten, hutten en later barakken gebouwd. De bouw van barakken zal daarbij afhankelijk zijn geweest van de functie van het kamp. Het lijkt erop dat naarmate de functie permanenter werd er ook betere huisvestingsvoorzieningen voor de soldaten werden getroffen. Vanaf wanneer er daadwerkelijk barakken werden gebouwd is niet bekend, maar vermoedelijk al in de 16de eeuw. Het uit de Spaanse periode daterende barakkencomplex aan de Akkerstraat bestond uit rug aan rug woningen, voorzien van een beneden- en bovenverdieping met zadeldak. Om de twee woningen stond een zijgevel, die diende als brandmuur. Hierdoor ontstonden eenheden van vier beneden- en vier bovenkamers. De kamers hadden een oppervlakte van circa 20 vierkante meter. In elke kamer was in de hoek een schouw, twee bedsteden, een kast, een tafel en twee banken. (Bron: Alma, X. 2005, Barakkencomplex Sint Catharinadal te Breda).

Hoge barakken Blaeu
Barakken saillant low
Links: de ligging van de Hooge Barakken op de stadsplattegrond van Blaeu. Rechts: Plattegrond van de Hooge barakken uit 1753 (foto: Nationaal Archief, 4.OPG B185)
Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven