17 april 2015

Opnieuw restant 13e eeuwse aarden wal ontdekt

BR-20-15_aarden_wal_crop.jpg

Tijdens graafwerkzaamheden in het gebouw van de voormalige Gemeentelijke Sociale Dienst aan de Vlaszak (het huidige nieuwbouwproject Gasthuyspoort) zijn in een leidingensleuf sporen gevonden van de laat 13e eeuwse aarden verdedigingswal die rond de middeleeuwse stad lag. Rond 1332 werd vóór deze aarden wal de stadsmuur gebouwd.
In 1976 werd voor de aanvang van de bouw van het kantorencomplex de stadsmuur en Gasthuispoort aangetroffen waarbij ook resten van de achterliggende aarden wal zichtbaar werden (zie foto onder).
In een artikel in Erfgoedbrief 14 (2010) was op basis van historisch onderzoek al berekend hoe breed de wal geweest moet zijn. De aangetroffen sporen passen goed in het veronderstelde tracé.

BR-20-15_aarden_wal4.jpg   BR-20-15_aarden_wal3_crop.jpg
Links de leidingensleuf waarin de wal werd waargenomen. Rechts de waarneming aangeduid op een plattegrond met daarop de gekende ligging van stadsgracht en stadsmuur en de veronderstelde ligging van de aarden wal.

Tijdens het graven van een rioolsleuf in het gebouw werd de typische opbouw van de wal, met diagonale grondlagen, meteen door de archeologen herkend. De bovenstaande foto bestaande uit een reeks aan elkaar "geplakte" opnames laat die opbouw goed zien.
Restanten van deze oudste verdedigingswal werden al eerder zichtbaar op ander locaties, namelijk aan de Oude Vest in 1982 en in het Valkenberg in 1994.

BR-20-15_insteek_stadsmuur_vlaszak2.jpg
Doorsnede van stadsmuur en veronderstelde aanliggende aarden wal tijdens het graven van de bouwput in 1976

Deel dit bericht

Nieuwsbrief