Middeleeuwse sporen aan de Lunetstraat

04-06-2020
BR 580 20 5 cropped

Bij de archeologische begeleiding van werkzaamheden ten behoeve van de stadsverwarming zijn, ter hoogte van de Lunetstraat tegenover het NAC-stadion, sporen gevonden uit de prehistorie en de late middeleeuwen. Er werd ondermeer een greppel aangetroffen die aan één zijde geflankeerd werd door twee parallel aan elkaar liggende rijen paalsporen. Mogelijk behoren de palenrijen tot een gebouw en is de greppel een wandgreppel of druipgoot geweest van een boerderij of bijgebouw. Het aardewerk dat in de paalsporen is gevonden dateert dit gebouw in de 14e en 15e eeuw.
Er werden ook sporen gevonden uit de prehistorie. In een van deze sporen werd een stukje van vuurstenen mes (kling) gevonden.

BR 580 20 4 low
BR 53 95 7 low
Links in het tracé van het warmtenet de sporen van een middeleeuwse greppel met paalsporen. Rechts de vondst van een vroeg-middeleeuwse waterput in 1995 met op de achtergrond het NAC stadion in aanbouw.

Van oorsprong lag in dit gebied de middeleeuwse Emerakker die naar het westen toe afliep naar het Abroek, dit was een laaggelegen gebied aan de westzijde van de Mark.

Tijdens het grootschalige archeologisch onderzoek in 1995 dat vooraf ging aan de bouw van het NAC-stadion en het bijbehorende parkeerterrein zijn vergelijkbare sporen gevonden. Deze archeologische begeleiding heeft aangetoond dat in ieder geval de laatmiddeleeuwse vindplaats zich verder naar het noordwesten uitstrekt.

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven