Hoe zat dat nou ook alweer? Bedrijventerrein Steenakker

29-04-2020

In 1995 startte een archeologisch onderzoek op het toekomstige bedrijventerrein Steenakker. Dit gebied omvatte de oude akkers van Steenakker en Huifakker. Namen die gelukkig in de naamgeving van het terrein en de straten zijn blijven bestaan. Men kon destijds niet vermoeden wat de impact zou zijn op de idee over de bewoningsgeschiedenis van westelijk Noord-Brabant. Tot dan toe was er een beeld van een leeg gebied vanaf de vroege prehistorie tot aan het einde van de vroege middeleeuwen.

Steenakker erfgoedweb
Luchtfoto van het bedrijventerrein Steenakker met aan de bovenzijde de Backer en Ruebweg. In het tussenliggende niet opgegraven deel liep de Bethlehem loop. Deze vormde de scheiding tussen de Steenakker en de Huifakker

Zeven jaar later en vijftig hectare opgravingterrein verder is het beeld spectaculair veranderd. Het bleek een zeer gunstig woongebied te zijn, met boerderijen en nederzettingen vanaf de bronstijd tot aan de late middeleeuwen. Dat is globaal de periode tussen 200 v.Chr. en 1200 n. Chr. Daarnaast werden er talloze sporen uit de Tachtigjarige Oorlog gevonden.
In 2004 werd het project afgerond met de uitgave van het boek Bredase akkers eeuwenoud. (zie ook bij downloads) De opgravingen in het kader van de HSL, de verlegging van de A16 en de aanleg van het bedrijventerrein Heilaar hebben dit nieuwe beeld bevestigd.

BR 60 02 1
Br 69 01 aw756 klein
Links het uitgraven van een waterput uit de ijzertijd, vervaardigd uit een uitgeholde boomstam. Rechts een miniatuur amfoortje uit de Romeinse tijd.
Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven