Graafwerkzaamheden Liniekwartier-Zuid

15-01-2021

Dit jaar worden tientallen woningen in het Liniekwartier Zuid aangesloten op het warmtenetwerk van Ennatuurlijk. Voor de aanleg van de leidingen moet er in veel straten gegraven worden en onze archeologen zijn daar bij. Het nieuwe warmtenettracé doorkruist namelijk een aantal archeologisch interessante locaties. De Liniestraat bijvoorbeeld, waar -zoals de naam al doet vermoeden- oude verdedigingswerken worden verwacht (linie van de Vucht).

Ook wordt het warmtenet heel dicht tegen het voormalig lunet Coehoorn aangelegd en zijn er sporen van historische wegen te verwachten. Op het kadastraal minuutplan van 1824, hieronder afgebeeld, zijn meerdere straten en wegen te zien. Het eerste weggetje werd gisteren al aangetroffen bij graafwerkzaamheden in de Buys Ballotstraat: het ‘Biesdonkwegje’.

BR 618 21 1824 low
BR 618 21 Sloot Biesdonkweg low

In het profiel van de werkput was te zien dat het Biesdonkwegje geflankeerd werd door twee sloten. De foto hierboven toont één van die twee sloten, te herkennen aan de donkergrijze en blauwe lemige vulling. Het weggetje zelf was verhard met baksteenpuin, een laag zand en daar bovenop een laag sintels en slakken. Het Biesdonkwegje is herkenbaar op de kadastrale minuut van 1824 maar heeft mogelijk een oudere oorsprong. Historisch geograaf Karel Leenders geeft aan dat het een oude akkerweg is richting de Vuchtpolder

Vorig jaar werd al een ruim 2 km lang tracé aan warmtenetwerk aangelegd vanaf de Lunetstraat tot aan de KMA. Deze graafwerkzaamheden zijn door archeologen van de gemeente Breda begeleid en daar zijn mooie vondsten en sporen uit gekomen, daterend uit de prehistorie tot en met moderne tijd.

De komende maanden kunnen we uit het Liniekwartier Zuid nog meer sporen en vondsten verwachten!

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven