8 februari 2018

Archeologisch rapport Nieuwstraat 21-27

Afgelopen jaar is er een archeologisch rapport verschenen over archeologisch onderzoek  vóór en tijdens de verbouw van de hofhuizen en kloosterkapel aan de Nieuwstraat, het huidige hotel Nassau. Het onderzoek, in combinatie met de resultaten van opgravingen in 2008 op de achterterreinen, g... Lees meer

9 februari 2018

Wijnroeiers en merktekens

In 2013 werd er ten oosten van de Rat Verleghstraat een groot aantal veertiende en vijftiende eeuwse sporen opgegraven, waaronder een tonwaterput. Duigen van deze ton werden in het archeologisch depot schoongemaakt en onderzocht. In één van de duigen bleek een merkteken ingekrast. Het betreft zes (e... Lees meer

1 februari 2018

Een tweede leven als vuurmaker.....

Bij een inventarisatie van vuurstenen werktuigen, gevonden in Breda, ontdekte vuursteenspecialist Pieter Dijkstra een tweetal merkwaardig afgesleten objecten. Deze twee werktuigen hebben afrondingen en krasjes op een plaats waar dat niet gebruikelijk is. Het zijn werktuigen (maar ook o... Lees meer

26 januari 2018

Vondst van de maand

Er komen in ons werk regelmatig mooie, bijzondere en opvallende vondsten voorbij. Vondsten met een interessant verhaal of vondsten die we gewoon even moeten delen met de rest van Breda. Een goede reden om de ‘vondst van de maand’ toe te voegen aan Erfgoedweb.  Lees meer

25 januari 2018

Cultuurnacht 2018

Vrijdag 26 januari: Cultuurnacht. Dit jaar doen er meer dan 90 (!) deelnemers mee. Maar hoe zorg je ervoor dat jij de programma's ziet die je wilt zien? Door vooraf te bepalen welke deelnemers je zeker wilt zien. Hieronder staan een aantal programma's uit het aanbod weergegeven.&nb... Lees meer

12 januari 2018

We zijn verhuisd !

We zijn verhuisd! In verband met de verkoop van onze oude behuizing, het oude officiersgebouw aan de Parade/Keizerstraat, is er naar nieuwe werkruimtes gezocht voor archeologie. Lees meer

12 januari 2018

Boekpresentatie 'De Stad en de Dood'

Onlangs is bij uitgeverij Sidestone Press het boek 'De Stad en Dood, Archeologische Perspectieven' verschenen, met daarin een hoofdstuk gewijd aan de begraafplaats van het Bredase Gasthuis. Lees meer

1 december 2017

Locatie 19de eeuws hoofdriool onder Karnemelkstraat vastgesteld

Tijdens werkzaamheden bij de kruising Markendaalseweg en Karnemelkstraat zijn afgelopen week opnieuw resten gevonden van een groot negentiende eeuws bakstenen riool.  In tegenstelling tot het grote riool dat onder de Oude Vest en Houtmarkt doorloopt was dit riool niet meer in gebruik.  Lees meer

15 november 2017

Vestingwerken in zicht bij vervanging riool Nassausingel en Mauritssingel

Bij werkzaamheden aan het riool zijn op verschillende plaatsen stukken muurwerk die behoren tot de vestingwerken te zien geweest. Lees meer

14 november 2017

Begraafplaats op lunet Coehoorn aangetroffen

Archeologen hebben in totaal 33 graven gevonden op het braakliggende terrein aan de Anna van Burenstraat en het Speelhuisplein. De ligging van de graven op het voormalige lunet ‘Coehoorn’ en het feit dat er medische ingrepen zijn gepleegd op de lichamen zijn aanwijzingen dat het gaat om een... Lees meer

9 november 2017

Nog meer Breda's erfgoed op het Web

Op Erfgoedweb is heel veel te vinden over de geschiedenis van de stad en de omliggende dorpen. Het Stadsarchief Breda en het Stedelijk Museum Breda bieden via internet ook een schat aan informatie. Deze week hebben we twee pagina's als link op Erfgoedweb gezet.  Lees meer

3 november 2017

Uit de oude doos (12), het scheerbekken

Dit scheerbekken met de fraaie paarse beschildering hoorde ongetwijfeld thuis bij de uitrusting van een barbier. Naast scheren en knippen was deze vaak ook chirurgijn en bekwaam in het aderlaten. Kenmerkend voor het scheerbekken is de uitsparing (deels zichtbaar aan de voorzijde) waardoor de kom bet... Lees meer

6 oktober 2017

Een bijzondere vuurstenen spits opgegraven in Breda

Tijdens een hernieuwde inventarisatie van de vuursteenvondsten uit de gemeente Breda werd een bijzondere vuursteenspits uit een vroege fase van het laat Paeolithicum  ontdekt. Deze spits was opgegraven in 1981 in een diepe werkput tijdens archeologisch onderzoek in de Waalse Kerk. Lees meer

11 oktober 2017

Nationale Archeologiedagen 2017

Tijdens de Archeologiedagen kunt u op Boerderij Wolfslaar een kijkje nemen bij de tentoonstelling: Zonder boer geen voer! Voor kinderen is er onder meer een kleine opgraving met archeologische vondsten. Lees meer

4 oktober 2017

Toegang tot 19e eeuws riool gevonden

Bij werkzaamheden ten behoeve van de restauratie van het historische riool is een oude toegang tot dit riool aangetroffen. Lees meer

26 september 2017

Nieuwe archeologische rapporten beschikbaar

Op de downloadpagina (tabblad Erfgoedrapporten, archeologie) zijn een viertal nieuwe rapporten te downloaden met met bijzondere opgravingsresultaten. Het betreft opgravingen op het terrein van hockeyclub Zwart-Wit aan de Galderseweg , bedrijventerrein Rithmeesterpark aan de Princenhagelaan, het nieu... Lees meer

15 september 2017

Over archeologie en oude riolen.

In 1869 publiceerde majoor-ingenieur G.G. van der Hoeven een uitgebreid artikel over de aanleg van een modern rioolstelsel in de binnenstad van Breda. Hij schreef dit als lid van "de Commissie voor de verbetering van de rioleringen en bestratingen". De werkzaamheden hadden in de jaren daarvoor ... Lees meer

8 september 2017

17e eeuwse vestingwerken op de Nassausingel

Bij rioolwerkzaamheden op de Nassausingel konden archeologen enkele meters van een 17e eeuws vestingwerk documenteren. Het betreft een deel van de zogenaamde enveloppe. Dit was gewoonlijk een doorlopende smalle strook grond die rond de hoofdgracht gelegen was en waarlangs de troepen zi... Lees meer

7 september 2017

Boeren, burgers en buitenlui!

Boeren, burgers en buitenlui! Komend weekend is het Open Monumentendag en staat Breda in het teken van de lokale geschiedenis, monumenten en ambachten. Lees meer

29 augustus 2017

Zonder Boer Geen Voer !

Van dinsdag 29 augustus t/m zondag 15 oktober is de tentoonstelling in Breda te bekijken. Vrijdagmiddag 1 september zal wethouder Marianne De Bie de tentoonstelling officieel openen. Het doel van de tentoonstelling is om de lokale boerengeschiedenis en het lokale archeologisch en historisch ... Lees meer

Nieuwsbrief