29 mei 2020

Hoe zat dat nou ook alweer ? Molen Het Fortuin

In het voorjaar van 1986 werd de verbrande torenromp van de windmolen het Fortuin gesloopt. Voorafgaand kon er gelukkig nog archeologisch onderzoek plaatsvinden. Dit op initiatief van Henk Muntjewerff in samenwerking met een aantal amateur archeologen. Lees meer

21 februari 2020

Vrijdag visdag

Al eerder berichtten we over de afvalput met opvallend veel visresten die werd opgegraven in de Molenstraat, maar nu al het zeefresidu uitgezocht én gedetermineerd is, kunnen we met veel plezier de resultaten aan iedereen presenteren. Lees meer

23 september 2019

Een molenberg in de Molenstraat

Over de windmolen waaraan de Molenstraat zijn naam aan ontleen is bijzonder weinig bekend. In 1331 is er een eerste vermelding in de rolrekeningen waarin de activiteiten en kosten van de bouw van de stadsmuur worden beschreven, Daar is sprake van (...) van der wintmolen te voren aen die veste (... Lees meer

25 maart 2019

Pijpelogie.......bestaat dat?

Jazeker! Dit is de studie van de rookpijp. In dit geval gaat het om aardewerk rookpijpjes (ook wel "Goudse pijpen") uit de 17de eeuw die ook in Breda werden vervaardigd.  Breda heeft een unieke collectie rookpijpen uit deze periode. Ze zijn afkomstig uit een aantal afvaldu... Lees meer

20 januari 2019

Goede smaak: keizerlijke mosterd in de Molenstraat

Een stuk van een potje met een tekstfragment nodigt altijd uit tot een speurtocht naar de complete tekst. Kortom het verhaal achter de vondst. In dit geval werd de oplossing gevonden in de befaamde collectie archeologische vondsten afkomstig van de noord-zuidlijn in Amsterdam. Lees meer

6 september 2018

Loop middeleeuwse Rulsloot verder in kaart gebracht

Een klein archeologisch onderzoek op de hoek van de Keizerstraat en de Parade, in de schaduw van de Mezz, leverde deze week verrassende sporen op. Onder een dik pakket van ophogingslagen kwamen, twee meter onder het maaiveld, laat middeleeuwse sporen tevoorschijn.  Lees meer

17 augustus 2018

Uit de oude doos (16). Zoemsteen, toetssteen of toch een amulet ?

Nee, te klein voor een zoemsteen. Zo'n steen aan een touwtje dat bij hard rondslingeren gaat zoemen en in vroegere tijden vermoedelijk een rituele functie had. Het is ook geen toetssteen. Dit bewerkte stukje lydiet lijkt ook erg klein om het goudgehalte van een object te bepalen. Dan maar een a... Lees meer

31 mei 2018

Sporen van de beenbewerker

Bij het uitzoeken van zeefresidu uit een oude opgraving sprong één vondst er deze maand uit: een stukje bewerkt bot, vermoedelijk een halffabricaat knoop of kraal. De vondst van de maand mei is dan ook dit halffabricaat uit een afvalput.  Lees meer

29 mei 2018

De zandbergen van Zandberg

Inderdaad, er waren zandbergen in Zandberg. Nu zouden we dat stuifduinen noemen. Overigens hoeft een 'berg' in Brabant niet meer dan een zichtbare verhoging in het landschap te zijn.  Lees meer

13 april 2018

Uit de oude doos (14): Een bord in biscuit

Bij een herinventarisatie van aardewerk objecten, afkomstig van de opgraving aan de Molenstraat in 1991 (huidige Bibliotheek Breda) werd een opmerkelijk bordfragment gevonden. Het is een éénmalig gebakken bord (van een overigens heel gangbaar 18e eeuws type), dat niet is afgewerkt.  Dit noeme... Lees meer

2 juni 2017

Een grape van formaat

Het archeologisch onderzoek dat in 1991 werd uitgevoerd aan de  Molenstraat levert nog steeds bijzondere vondsten op. Deze kookpot of grape heeft een opvallend grote inhoud. Bij een diameter van circa 43 cm moet dat al gauw zo'n 15 liter  zijn. Dit formaat kookpotten werd tot nu toe alleen... Lees meer

10 januari 2017

Schatkamer Nieuwe Veste - Cultuurnacht Breda 2017

De archeologen van de gemeente Breda staan dit jaar tijdens de Cultuurnacht Breda in de Nieuwe Veste met een schat aan informatie over de vondsten, die op deze plek onder de grond verborgen lagen.  Lees meer

15 oktober 2016

Het jongetje, de baardman en de oven

Het was 1981, nu ruim 35 jaar geleden. Een 10 jarig jongetje, laten we hem Johan noemen, had gehoord dat je op een braakliggend terrein aan de Molenstraat stenen rookpijpjes kon vinden. Als je een gat groef rolden de pijpenkoppen er zo ongeveer uit. Lees meer

6 juli 2016

Begraven bij het Zwartzusterklooster

In de zomer van 2015 is tijdens archeologisch onderzoek, uitgevoerd ter plaatse van het nieuwbouwproject Gasthuyspoort aan de Vlaszak, een deel van een begraafplaats opgegraven. Lees meer

3 mei 2016

Tentoonstelling Amphia ziekenhuis

In het informatie centrum over de nieuwbouw van het Amphia ziekenhuis is een tentoonstelling ingericht over het archeologisch onderzoek aan de Molengracht. Lees meer

4 april 2016

Visafval onder de loep

Op het achtererf van één van de huisjes aan de Molenstraat werd een gemetselde afvalput met een bijzondere vulling opgegraven.  Lees meer

26 november 2014

Uit de oude doos (5): wandtegels

Soms wordt na verloop van tijd vergeten wat er voor moois in het depot opgeslagen ligt. Dan is de verrassing extra groot wanneer er zakken vol scherven van gedecoreerde wandtegels tevoorschijn Lees meer