Verfijn op:

Kasteelplein (Centrum)
Kasteelplein (Centrum) 1500 tot heden
Het Kasteelplein is het plein voor het Kasteel. Het verleden van dit p...
Gebieden
Onderzoek naar Huis Valkenberg 2008
In 2008 werd besloten om als pilot project de restanten van huis Valke...
Archeologie
Adriaan van Bergen
Adriaan van Bergen 1552 tot 1620
Adriaan van Bergen is bekend geworden als de turfschipper die prins Ma...
Personen
Andries Vierling
Andries Vierling 1507 tot 1579
In de geschiedenis van de waterstaat wordt het boek ‘Tractaet van Dy...
Personen
Justinus van Nassau
Justinus van Nassau 1559 tot 1631
Justinus van Nassau was de enige onwettige zoon van Willem van Oranje....
Personen
Jan de Bastaard van Nassau
Jan van Nassau was de zoon van graaf Jan IV en juffrouw van Loemel (Va...
Personen
Waarneming Nassau Grafkelder 1996
In het kader van de restauratie van de Grote Kerk van Breda werd in me...
Personen
Archeologie
Berkemeier, circa 1550
Berkemeier, circa 1550 1540 tot 1580
Dit kleine drinkglas is afkomstig uit een beerput die door archeologen...
Voorwerpen
Booronderzoek KMA terrein 2011
In 2011 heeft er aan de noordzijde van het KMA terrein een uitgebreide...
Archeologie
Opgraving Mendelssohnlaan 1
In 2011 en 2014 zijn er archeologische onderzoeken uitgevoerd op het t...
Archeologie
Sint Martinuskerk
De Sint Martinuskerk in Princenhage werd al in 1261 als kapel vermeld....
Bouwwerken
Nieuweweg (Centrum)
Nieuweweg (Centrum) 1550 tot heden
Na de heraanleg van de Mark loopt de Nieuweweg weer langs het water....
Gebieden