Woonstalhuis uit de late IJzertijd

Bouwwerken
-250 tot -50
  • Maquette woonstalhuis  

Huisplattegronden uit de late IJzertijd waren tot voor kort geheel onbekend in het westen van de provincie Noord-Brabant. Door het onderzoek in Breda-West en in het HSL-Zuid-tracé is daar verandering in gekomen. Uit de late ijzertijd kennen we nu drie huisplattegronden van rechthoekige woonstalhuizen, waarbij de stal en het woonhuis onder hetzelfde dak waren gebracht. De huizen waren door middenpalen in tweeën gedeeld. Daar waar de boerderij een driedeling kende worden stallen vermoed. Het huis dat gediend heeft als voorbeeld voor deze maquette is gevonden in de directe nabijheid van het huidige NAC-stadion. Het heeft de ingangen in de lange zijden. Het westelijke deel is als woonhuis aan te duiden. De ingangen gaven toegang tot de woning en de stal. Tot het erf behoorden meerdere bijgebouwen en waterputten.

Ook interessant

(Princen-)hage of Mertersem (gehucht)
Princenhage bestond voor 1500 niet ! Zo omschrijft Leenders Princenha...
Gebieden
de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden
Geersbroek (gehucht)
Geersbroek (gehucht) 1400 tot heden
Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente...
Gebieden
Bavel-Kerkeind (gehucht)
Bavel-Kerkeind (gehucht) 1299 tot heden
De historische kom van Bavel, ook wel Kerkeind genoemd is een wat dich...
Gebieden
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie
Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden
Bieberg (gehucht)
Bieberg (gehucht) 1474 tot heden
De eerste vermelding van de Bieberg dateert uit 1474 en betreft een &q...
Gebieden
Opgraving Montessoristraat 2015/16
In de winter van 2015 en het voorjaar van 2016 hebben archeologen van ...
Archeologie
de Roskam (gehucht)
de Roskam (gehucht) 1500 tot 1975
Het gehucht de Roskam lag aan het einde van de Napoleonbaan vanuit Ant...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief