Woonstalhuis uit de late IJzertijd

Bouwwerken
-250 tot -50
  • Maquette woonstalhuis  

Huisplattegronden uit de late IJzertijd waren tot voor kort geheel onbekend in het westen van de provincie Noord-Brabant. Door het onderzoek in Breda-West en in het HSL-Zuid-tracé is daar verandering in gekomen. Uit de late ijzertijd kennen we nu drie huisplattegronden van rechthoekige woonstalhuizen, waarbij de stal en het woonhuis onder hetzelfde dak waren gebracht. De huizen waren door middenpalen in tweeën gedeeld. Daar waar de boerderij een driedeling kende worden stallen vermoed. Het huis dat gediend heeft als voorbeeld voor deze maquette is gevonden in de directe nabijheid van het huidige NAC-stadion. Het heeft de ingangen in de lange zijden. Het westelijke deel is als woonhuis aan te duiden. De ingangen gaven toegang tot de woning en de stal. Tot het erf behoorden meerdere bijgebouwen en waterputten.

Ook interessant

Opgravingen Dreef (Hof ter Dreef) Princenhage 2015
Opgravingen Dreef 2015 900 tot 1300
Tijdens archeologisch onderzoek aan de Dreef in Princenhage in septemb...
Archeologie
(Prinsen-)Beek (gehucht)
(Prinsen-)Beek (gehucht) 1200 tot heden
Prinsenbeek-dorp heette vanouds kortweg De Beek. In 1942 werd het de h...
Gebieden
Ginneken (gehucht)
Ginneken (gehucht) 1000 tot heden
Voordat Ginneken een uiterst "playsant" dorp werd had het al...
Gebieden
(Princen-)hage of Mertersem (gehucht)
Princenhage bestond voor 1500 niet ! Zo omschrijft Leenders Princenha...
Gebieden
de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden
Geersbroek (gehucht)
Geersbroek (gehucht) 1400 tot heden
Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente...
Gebieden
Bavel-Kerkeind (gehucht)
Bavel-Kerkeind (gehucht) 1299 tot heden
De historische kom van Bavel, ook wel Kerkeind genoemd is een wat dich...
Gebieden
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie
Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief