Vuchtschootseweg (Vuchtschoot)

Gebieden
1634 tot heden
STR309 Vuchtschootseweg CLO064102 STR309 Vuchtschootseweg CLO064102

De Vuchtschootseweg in 1957. (Foto: C.Th. Lohmann, coll. Stadsarchief Breda id. CLO064102)

De buurschap Vuchtschooot is het gebied tussen de Bieloop en de IJzerloop. Kern van deze buurschap was het gehucht Vuchtschoot, dat wil zeggen de huidige Rithsestraat tussen de Verbrandebrug en de Sprundelsebaan. Op de kaarten van het Hollands kadaster van Princenhage van 1809 staat de huidige Rithsestraat tussen de Verbrandebrug en de Sprundelsebaan aangeduid als Vugtschootsestraat. De historisch-geograaf Karel Leenders duidt dit gedeelte van de Rithsestraat aan als de Vuchtschootsestraat, de gehuchtstraat van Vuchtschoot. Het is volgens Leenders een vrij oud boerengehuchtje. Het type is dat van verspreide bewoning aan een straat. De boerderijen liggen of lagen aan en in hun akkers.

De naam Vuchtschoot komt volgens de toponymist Chr. Buiks al voor in 1410, als Vuchtscoot. Schot of schoot wordt volgens hem wel omschreven als ‘beboste hoek zandgrond uitspringend in moerassig terrein’, ook wel als ’afgesloten stuk land’ of ‘hoger gelegen land ten opzichte van een broekgebied, in hoekvorm naar voren springend’. De eerste betekenis lijkt hier volgens Buiks het beste te passen. Het moerassige terrein is het dal van de Bieloop. Vucht is een nevenvorm bij vocht ’vocht, vochtigheid’. Dit vucht in Vuchtschoot beklemtoont het natte karakter van het beekdal ter plaatse.
Er komt volgens Buiks al een Vuchtschootstraetken of Vuchtschootsstraatje voor in 1634, maar dat kan dus heel goed de huidige Rithsestraat zijn.

Het Vuchtschootsepad

De huidige Vuchtschootseweg bestaat uit twee gedeelten: het eerste gedeelte ten noorden (of oosten) van de Rithsestraat en het tweede gedeelte ten zuiden (of westen) daarvan.
De legger van openbare wegen van Princenhage van 1870 noemt het eerste gedeelte het Vuchtschootschepad. In de legger van 1878 heet dit pad het Vuchtschootsche Voetpad.
Het pad begon aan het Zoutlandschehek aan de Sprundelsebaan, kruiste de huidige Hazardweg en eindigde bij de hoeve Zuurland op de hoek van de Rithsestraat en de Vuchtschootseweg.
Een klein gedeelte bestaat nog als particuliere toegangsweg van de boerderij Sprundelsebaan 75. In de loop van de tijd is het voetpad verloren gegaan, behalve het gedeelte dat nu nog bestaat als ontsluiting van drie boerderijen.

De Vuchtschootseweg

Het tweede gedeelte van de huidige Vuchtschootseweg is een landschappelijk zeer fraaie weg, omgeven door beuken en eiken. Een prachtige weg om over te fietsen.

Volgens het kadastraal minuutplan van 1824 en de topografische kaart 1840 stonden er aan de huidige Vuchtschootseweg nauwelijks boerderijen, behalve Zuurland (op de hoek) en Bouwlust (op de hoek van het Bouwluststraatje). Op kadastraal minuutplan heeft de weg geen naam en in de leggers van openbare wegen van Princenhage komt hij voor onder allerlei vage omschrijvingen. Pas na de annexatie van 1942 kreeg de weg de huidige naam.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).

K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988)

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven