Vlielandstraat, Driesprong (Brabantpark)

Gebieden
1962 tot heden
  • De Vlielandstraat in 1978. Foto: Simon Schonck, Openbare Werken gemeente Breda. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)  

Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de dienst Openbare Werken de zogenaamde thematische straatnaamgeving zijn intrede in Breda. Straten werden genoemd naar bloemen, bomen, vogels enzovoorts. Er moesten binnen korte tijd heel veel straten van een naam worden voorzien. Bovendien had men in deze tijd nog de illusie dat elke Bredanaar elke straat in Breda zou moeten kunnen vinden. Later ging men op voorstel van burgemeester Van Sonsbeeck ook straten noemen naar schilders, zeehelden en dichters. Het zeeheldenkwartier riep het glorierijke Hollandse verleden in herinnering.
In de jaren '60 van de vorige eeuw werd de thematische straatnaamgeving voor het laatst toegepast in Breda omdat het inmiddels werd beschouwd als saai en troosteloos.

Eilanden

Het gebied tussen de Tilburgseweg en de Oosterhoutseweg wordt vanouds de Driesprong genoemd. In 1962 werden enkele straten genoemd naar Waddeneilanden (Texel enzovoorts). In 1964 waren de Waddeneilanden op en werd verder gegaan met Zuiderzee-eilanden (Schokland enzovoorts). In 2013 waren de Zeeuwse eilanden aan de beurt (Walcheren enzovoorts). Het ligt in de bedoeling, als er nog meer straten bij komen, deze te noemen naar Molukse eilanden.

De "oude" Driesprong

De feitelijke Driesprong lag boven het spoor aan het eind van de Lageweg, die zich vroeger  ter hoogte van het Kadijk viaduct splitste in de oude route naar Geertruidenberg en 's Hertogenbosch.

Literatuur

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Ook interessant

Straatnamen Brabantpark, Heusdenhout en Driesprong
Straatnamen zijn belangrijk om ons te oriteren. In de middeleeuwen wer...
Gebieden
Teteringsedijk (Brabantpark)
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude ...
Gebieden
Tilburgseweg (Heusdenhout)
Breda ligt in het midden van een ster van oude rijkswegen die alle ...
Gebieden
Oosterhoutseweg (Teteringen)
De Oosterhoutseweg is aangelegd als onderdeel van de Grote Weg van Par...
Gebieden
Lage Weg (Teteringen)
Lage Weg (Teteringen) 1200 tot heden
Vanouds maakte deze weg deel uit van de grote verbinding van...
Gebieden
Molukse gemeenschap
In 1951 kwamen er zon vierduizend Molukse militairen met hun gezinnen ...
Gebieden
De wederopbouwwijken
De wederopbouwwijken 1950 tot 1965
Na de Tweede Wereldoorlog werd er in hoog tempo gebouwd om volksvijand...
Gebieden
Aanleg Haagdijk en Teteringsedijk
De belangrijke oost-westroute over het grondgebied van de heer van Bre...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief