Tuintjes (Prinsenbeek)

Gebieden
1500 tot heden
  • De Tuintjes tussen de Molenstraat en de Neelstraat op het kadastraal minuutplan van 1824  

De Tuintjes is een smal pad tussen de Schoolstraat en de Neelstraat. De historisch-geograaf Karel Leenders beschouwt de Tuintjes als een zelfstandige nederzetting in Princenhage. Hij noemt de huidige Tuintjes een gehuchtstraat, de centrale straat van het gelijknamige gehucht. Een gehuchtstraat is de verbinding tussen boerderijen die samen een gehucht vormen.
Op 3 augustus 1949 besloot de gemeenteraad van Beek (N.B.) de nummering per wijk in de gehele gemeente te vervangen door een nummering per straat. Bij besluit van 3 augustus en 12 september 1949 werd de naam Tuintjes, blijkbaar een naam die reeds in de volksmond gebruikelijk was, bevestigd. Op 1 juli 1951 werden de nieuwe plaatsnaam en gemeentenaam Prinsenbeek, de nieuwe straatnamen en de nieuwe huisnummers in n keer ingevoerd.
De huidige betekenis van tuin is hof of lusthof, een stuk grond bij een huis, met bloemen, planten, struiken enzovoorts. Een oudere betekenis is heining, afperking, omtuining, heg, haag. De Tuintjes in Prinsenbeek zijn waarschijnlijk genoemd naar de heggen hier.

Literatuur

Karel Leenders, De nederzettingen van Princenhage, in Hage nummer 25, oktober 1979.
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.

Meer over...

Ook interessant

Straatnamen Prinsenbeek
Straatnamen Prinsenbeek 1500 tot heden
Prinsenbeek (lang de Beek genoemd) maakte tot 1942 onderdeel uit van d...
Gebieden
Schoolstraat, 'Slikstraatje' (Prinsenbeek)
De oorspronkelijke naam van deze straat is het Slikstraatje. Later wer...
Gebieden
Prinsenbeek zelfstandige gemeente
Tot 1796 hoorde (Prinsen) Beek, ook parochieel, bij Princenhage. In 17...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief