Roosbergseweg (Bavel)

Archeologie
1250 tot heden
STR294 Roosbergseweg NG19780060 STR294 Roosbergseweg NG19780060

Kleine woningen aan de Roosbergseweg onder Bavel, het zogenaamde Dal. Deze woninkjes bestaan niet meer. (Foto: J.A.M. Grauwmans, 1977, Beeldcollectie Stadsarchief Breda, id.NG19780060)

Buiks rekent deze weg tot de buurtschap Bol- en Eikberg. Oorspronkelijk maakte deze weg deel uit van de weg van Breda naar Gilze. Zie hiervoor verder onder de Gilzeweg.

Alphensebaan of Maastrichtsebaan

Behalve onderdeel van de baan van Breda naar Gilze was de huidige Roosbergseweg ook onderdeel van de baan van Breda naar Alphen en Maastricht. In de bossen ten noorden van Alphen heet deze weg nog steeds Maastrichtsebaan. De weg naar Maastricht liep verder van Alphen naar Poppel, Postel, Lommel en Kelchterhoef naar Maastricht. Zoals gebruikelijk in die tijd had deze route allerlei evenwijdig aan deze route lopende varianten. De route bestond uit zandwegen door de hei en als en weg te slecht was koos men een evenwijdig daaraan lopende weg. De toponymist Chr. Buiks vond vermeldingen van de Alphensebaan in de jaren 1723, 1737 en 1738.

Roosbergseweg

De huidige naam Roosbergseweg werd bevestigd bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Nieuw-Ginneken van 23 mei 1947. Oorspronkelijk hoorde ook het huidige Klein Wolfslaar onder deze weg. Roosberg was oorspronkelijk het gehucht bij de samenkomst van de Roosbergseweg en de Veenstraat. De Roosberg komt voor onder allerlei varianten: Roosenberch (1549), Rozenberch (1562), Roetsberch (1611), Rootsberch (1616), Rotsbergen (1634), Roostberch (1676), Rosberg (1725) en Roosenberg (1725). ‘Roos’ kan volgens Buiks een afleiding zijn van het Middelnederlandse woord ‘roer’, ‘riet’. Het gebied ligt echter vrij hoog, maar het ligt tegen het moerassige Bavels Broek. Op de hellingen naar het Broek kan wel riet gegroeid hebben. Of moeten we, gezien de vele vormen met ‘rot’ en ‘root’ hier denken aan ‘roden’, ‘rooien’, ‘ontginnen van bos’? ‘Bergen’ zijn volgens Buiks meestal slechts iets boven de omgeving uitstekende vrij vlakke gebieden. Het element ‘berg’ is in de omgeving van Breda zeer frequent. In Bavel alleen al hebben we de Haarberg, de Roosberg, Evenberg, Woestenberg, Bolberg, Eikberg enzovoorts.


Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel (Nieuw-Ginneken, 1983-1988). Deel 2 en 3, Bavel, Kerkeind en IJpelaar 1 en 2 (1983) en deel 9 en 10, Bavel, Bol- en Eikberg I en II (1984).

A.W. Jansen, Straatnamen voormalige gemeente Nieuw-Ginneken (Nieuw-Ginneken, 1997).

K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven