Oranje Vrijstaat

Gebeurtenissen
1970
  • voorpagina Kabouterkrant  

Eind jaren zestig ontstond in Amsterdam de kabouterbeweging als ludiek protest tegen de steeds meer op consumptie gerichte welvaartsmaatschappij. In 1970 werd de Oranje Vrijstaat opgericht als alternatieve schaduw van Nederland, met daarbinnen veel aandacht voor het kraken van leegstaande panden, gebruik van tweedehands goederen en natuur en milieu. Vanuit Amsterdam verspreidde het nieuwe gedachtegoed zich over Nederland en op 2 april 1970 werd op het Stadserf in Breda een eerste volksvergadering gehouden. De kabouters hadden een eigen krant en namen aanstoot aan de aanwezigheid van de vele militairen in de stad, grote bedrijven als CSM, AKU en Hero en het dichtslibben van de binnenstad met autos. Uiteraard zorgde dit alles voor grote opschudding onder de gezeten Bredanaars van die tijd.

Ook interessant

(Princen-)hage of Mertersem (gehucht)
Princenhage bestond voor 1500 niet ! Zo omschrijft Leenders Princenha...
Gebieden
de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden
Geersbroek (gehucht)
Geersbroek (gehucht) 1400 tot heden
Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente...
Gebieden
Bavel-Kerkeind (gehucht)
Bavel-Kerkeind (gehucht) 1299 tot heden
De historische kom van Bavel, ook wel Kerkeind genoemd is een wat dich...
Gebieden
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie
Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden
Bieberg (gehucht)
Bieberg (gehucht) 1474 tot heden
De eerste vermelding van de Bieberg dateert uit 1474 en betreft een &q...
Gebieden
Opgraving Montessoristraat 2015/16
In de winter van 2015 en het voorjaar van 2016 hebben archeologen van ...
Archeologie
de Roskam (gehucht)
de Roskam (gehucht) 1500 tot 1975
Het gehucht de Roskam lag aan het einde van de Napoleonbaan vanuit Ant...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief