Opgraving Hondsdonk 60 2014

Archeologie
1250 tot 1850
1 / 3
  • Proefsleuf met op de voorgrond de karrensporen van de voormalige Moerenstraat  
  • 8
    Archeologen aan het werk aan de Hondsdonk  
  • 8
    Doorsnede door één van de linie greppels  

Aan de Hondsdonk in de Haagse Beemden is in november van 2014 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek was de nieuwbouw van huisartsenpraktijk Haagse Beemden in een gebied met een hoge archeologische verwachting. Het onderzoek heeft sporen en vondsten opgeleverd die vermoedelijk niet ouder zijn dan de late middeleeuwen.

BR-396-14_1824_low2.jpg BR-396-14 topo2_low.jpg 
Links de werkputten geprojecteerd op het kadastraal minuutplan van 1824  en veronderstelde loop van de linie van 1637.  Rechts de huidige topografie. Het Moerenpad volgt dus nog exact het oude middeleeuwse tracé.

Op oude kaarten, die de situatie weergeven ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog, is te zien dat ter hoogte van de Hondsdonk de linie van het beleg van 1637 was gelegen. Deze buitenwal werd in 1637 opgeworpen tijdens het beleg rond Breda door prins Frederik Hendrik. Breda werd hiermee weer door de staatse troepen ingenomen. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn resten van deze buitenwal aangetroffen. Er zijn twee parallel gelegen greppels gedocumenteerd, die in twee fasen zijn uitgegraven om met de vrijgekomen grond de buitenwal op te werpen. Onder de buitenste, noordelijke greppel kwamen drie paalkuilen te voorschijn, die vermoedelijk onderdeel van het verdedigingswerk uitmaakten. 

BR-396-14_004.JPG  BR-396-14_006.jpg
Links een doorsnede door de liniegracht. Rechts een oudere sloot die door de liniegracht (voor) oversneden wordt.

Behalve sporen van de linie zijn er ook karrensporen aangetroffen, die op de locatie van het voormalige weggetje Moerenstraat zijn gelegen. Dit weggetje, die ook wel als ‘weg van Gageldonk naar Den Emmer’ wordt aangeduid, leidde naar de graslanden in het noorden van de Haagse Beemden. Veel van dit soort weggetjes hebben een middeleeuwse oorsprong. Twee greppels, die door de sporen van de buitenwal werden oversneden, hebben vermoedelijk ook een laat middeleeuwse datering.

Ook interessant

Opgraving kasteel Gageldonk 1973
In de zomer van 1973 werd er door de NJBG in samenwerking met de werkg...
Archeologie
Tachtigjarige oorlog: de linie van 1637
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) ging het om het bezit van ...
Gebeurtenissen
Moerenpad en Dwarsmoerenpad (Haagse Beemden)
Dit fietspad door de Haagse Beemden werd in 1979-1980 aangelegd op het...
Gebieden
Haagse Beemden
In 1976 werd het gedeelte van de gemeente Prinsenbeek ten oosten van d...
Gebieden
Frederik Hendrik neemt Breda in
Op 21 juli 1637 sloeg prins Frederik Hendrik het beleg rond Breda om e...
Gebeurtenissen
Kasteel Gageldonk met zijn kapel
Het kasteel Gageldonk werd waarschijnlijk gebouwd omstreeks 1504-1520 ...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads