Louise Francisca van Savoye

Personen
1485 tot 1511
  • Het Nassau grafmonument. In de onderliggende grafkelder ligt Francoise van Savoye begraven  

Vrouwe van Breda

Louise Francisca (Françoise) van Savoye (1485 – 17 september 1511) was de eerste vrouw van Hendrik III van Nassau, heer van Breda. Zij trouwden in Koblenz op 3 augustus 1503. Haar vader was Jacob van Savoye en haar moeder Maria van Luxemburg-Ligny.

Huwelijk, 1503

In 1502 reisde een aantal belangrijke personen uit Breda naar Diez om daar met graaf Engelbrecht en zijn broer graaf Johan (Jan V van Nassau) onder andere het huwelijk van graaf Hendrik te bespreken. In 1503 huwde Hendrik met Françoise Louise, hertogin van Savoye. Uit de rentmeestersrekening 1505 blijkt dat door de stad en het land van Breda aan haar een groot bedrag is verleend bij haar Blijde Inkomst.

Zorgen

Hendrik III was altijd op reis en Françoise van Savoye moet heel wat zorgen om hem gehad hebben. In januari 1506 reisde Hendrik via Bergen op Zoom en Middelburg in Zeeland richting Spanje. Op 27 januari 1506 kwam een bode bericht brengen dat graaf Hendrik misschien in Engeland verdronken was. Er was een vreselijke storm geweest en men vreesde dat de koning van Castilië en Hendrik het niet hadden overleefd. Op 5 februari 1506 zond Françoise van Savoye iemand naar Engeland om daar uit te zoeken wat er met Hendrik gebeurd was. Gelukkig kwam er op 10 februari bericht uit Engeland dat de koning van Castilië in Windsor was en graaf Hendrik in Toortmuijden (Portsmouth?).

Ziekten vanaf 1507

In 1507 was Françoise van Savoye zwaar ziek. Het Heilig Sacrament en het Heilig Oliesel werd naar haar gebracht terwijl zij te bed lag op de Burcht. Twee deskundige artsen werden gehaald uit Bergen op Zoom en Leuven. Veertien dagen lang moesten twee zwarte zusterkens Françoise van Savoye verzorgen. Zij heeft deze ziekte echter overleefd. Het ging daarna niet veel beter met haar gezondheid. Op 22 mei 1510 kwam een apotheker uit Antwerpen met medicijnen en specerijen voor haar en op 23 mei kwam nog een dokter uit Antwerpen, die drie dagen bleef. Op 2 juli 1510 ging Françoise van Savoye op pelgrimstocht naar Steenbergen. Daar had men een relikwie in de kerk, een doorn uit de doornenkroon van Jezus Christus.

Overlijden, 1511

Louise Francisca van Savoye overleed op 17 september 1511. Drie zwarte zusterkens hadden in de vier maanden daarvoor dag en nacht bij haar gewaakt. Meester Jan, chirurgijn te Brussel, werd door graaf Hendrik naar Breda gestuurd om haar te opereren aan haar been. Dat was op 16 september. Op 17 september werd Sijpke de bode naar Brussel gezonden naar graaf Hendrik om de dood van zijn vrouw te melden. Meester Jan de Chirurgijn kon meteen aan het werk om haar te reinigen en te balsemen.

Uitvaart

De volgende dag, 18 september, kwam de deken van Breda met een processie naar Valkenberg om het lijk te begraven. De plechtige uitvaart, waarbij heel wat hoge heren aanwezig geweest zullen zijn die eerst moesten worden uitgenodigd, vond pas plaats op 8 en 9 oktober. Na afloop, op 9 oktober, aten 107 personen gezamenlijk, namelijk al de kapelanen en priesters van binnen en buiten, de wethouders van de stad, de schutten en de choralen, in de herberg op den Oort. Wijn werd op de burcht gehaald.

Bij de restauratie in 1996 van het praalgraf van Engelbrecht I van Nassau en Johanna van Polanen werd onder andere de loden kist met de resten van Françoise van Savoye terug gevonden.

Straatnaam, 2012

Op 7 februari 2012 kreeg de onderdoorgang van het station de naam Gravinnen van Nassauboulevard. Aan de noordzijde van het station kwamen de Françoise van Savoyetoren en de Anna van Lotharingentoren.

Literatuur

Gerard Otten, ‘De Nassaustraatnamen in Breda, een verkenning’, in Engelbrecht van Nassau, jaargang 2010, nummer 4.
Gerard Otten, ‘Nieuwe Nassaustraatnamen in Breda (Nieuwe Straatnamen, aflevering 41)’, in Engelbrecht van Nassau, jaargang 2012, nummer 2.

Ook interessant

De Nassaus en Oranjes als heren en baronnen van Breda
De Nassaus en Oranjes 1403 tot heden
Engelbrecht van Nassau werd heer van Breda door zijn huwelijk met de e...
Personen
Onderzoek naar Huis Valkenberg 2008
In 2008 werd besloten om als pilot project de restanten van huis Valke...
Archeologie
Waarneming Nassau Grafkelder 1996
In het kader van de restauratie van de Grote Kerk van Breda werd in me...
Personen
Archeologie
Koningin onthult Baroniemonument
Op 3 juli 1905 werd het Baroniemonument in het Valkenberg onthuld door...
Gebeurtenissen
Het laatgotische Nassaumonument
Het grafmonument voor Engelbrecht I met zijn vrouw Johanna van Polanen...
Voorwerpen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter