Kapelstraat (Heusdenhout)

Gebieden
1518 tot heden
  • De Sint Annakapel in Heusdenhout, 1977. Foto: Johan van Gurp, BN De Stem. (Collectie BN De Stem, Johan van Gurp)  

De Kapelstraat ten oosten van de Sint Annakapel was aanvankelijk zeer breed, ongeveer 130 meter. De oudste naam was de Bredaseweg. De toponymist Chr. Buiks vond deze naam vermeld in 1645 en later. Verschillende wegen in de omgeving van Breda dragen echter deze naam. Deze naam en de grote breedte doen vermoeden dat deze weg voor de zestiende eeuw een doorgaande weg is geweest. In de middeleeuwen had een weg namelijk meerdere tracé's (karresporen) die niet allemaal op exact dezelfde plek door het landschap liepen. Dit zou betekenen dat de Kapelstraat de oudste wegen buiten het centrum van Breda behoort.

De Sint Annakapel

In 1518 werd midden op deze straat een kapel gebouwd, de huidige, nog steeds bestaande Sint Annakapel. De Heilige Moeder Anna of Sint Anna was volgens de christelijke traditie de moeder van de Heilige Maagd Maria. De verering van Anna begon in de vijfde of zesde eeuw in het Midden-Oosten en kwam al spoedig naar het Westen. Hij bereikt zijn hoogtepunt in de vijftiende en zestiende eeuw. In die tijd ontstond de heel speciale afbeelding Anna te Drie: Anna met Maria en Jezus.In delaatste decennia is de belangstelling voor de legende van Anna en alles wat daarmee samenhangt weer sterk toegenomen.
De kapel deed dienst als katholiek bedehuis tot en met 1648. Tot 1874 was het een schoolgebouw. In 1934-1936 werd de kapel gerestaureerd en opnieuw als kapel ingericht.

De Kapelstraat en de Kleine Straat

Door de bouw van de kapel viel de brede straat uiteen in twee straten: de Kleine Straat aan de noordzijde van de kapel en de Kapelstraat aan de zuidzijde. Beide straten worden volgens Buiks vermeld in 1684. Een andere naam voor deze straat is het Dorstsestraatje, zo vermeld in 1768, aangezien de weg naar Dorst liep. De naam Kapelstraat werd in 1936 officieel bevestigd door de gemeenteraad van Ginneken en Bavel.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel (Nieuw-Ginneken, 1983-1988 en 1996), deel 13 en 14, Heusdenhout.
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).
H.J.M. Thiadens, De St. Annaverering in het voormalige Ginneken en Bavel, in Brieven van Paulus nummer 43

Ook interessant

Heusdenhout (gehucht)
Heusdenhout (gehucht) 1300 tot 1969
Heusdenhout is een oud gehucht waarin het centrum, de kapel uit 1518, ...
Gebieden
Straatnamen Brabantpark, Heusdenhout en Driesprong
Straatnamen zijn belangrijk om ons te oriteren. In de middeleeuwen wer...
Gebieden
Bisschopshoeve (Heusdenhout)
De straat en het winkelcentrum die bekend staan onder de naam Bisschop...
Gebieden
Sint Annadreef (Ulvenhoutsebos)
Breda wordt gepromoot als Nassaustad. Tussen 1404 en 1566 was Breda de...
Gebieden
De Sint-Annakapel in Heusdenhout
De oudste vermelding van de Sint-Annakapel in Heusdenhout is van 1518....
Bouwwerken
Sint Anna te drieën
Sint Anna te drieën 1500 tot 1525
Deze eikenhouten beeldengroep stelt de heilige Anna voor met haar doch...
Voorwerpen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief