Huis met Romeinse trekken

Bouwwerken
200 tot 300
1 / 2
  • Maquette huis met Romeinse trekken  
  • 7
    Opgravingstekening van een van de huisplattegronden uit de Romeinse tijd  

In de derde eeuw werd op Steenakker een opvallend huis gebouwd, dat hier is gereconstrueerd. Niet alleen de ligging en oriëntatie week af van de overige huizen, ook de opzet en indeling was geheel anders. Het 27 meter lange en 7,5 meter brede huis werd door zware houten dakdragende palen in tweeën verdeeld. De buitenwanden werden gesteund door daar tegenaan geplaatste houten stijlen en aan elke lange zijde bevonden zich twee ingangen. Langs de oostelijke wand bevonden zich op anderhalve meter daarvan forse buitenpalen die de indruk geven dat hier een omgang, veranda of porticus was gebouwd. Dat doet denken aan het huis van een inheemse man, die na zijn 25-jarige diensttijd in de hulptroepen van het Romeinse leger hier een woning liet optrekken waarin duidelijke Romeinse trekken zichtbaar waren.

Ook interessant

Romeinse waterputten in Breda-West
Waar gewoond wordt, is behoefte aan drinkwater. Zo ook in de Romeinse ...
Archeologie
Een Romeinse helm in een Brabantse waterput
Een Romeinse helm 200 tot 300
Uit een derde-eeuwse waterput kwamen enkele opmerkelijke voorwerpen te...
Voorwerpen
Veteranen van Romeinse hulptroepen
Na de komst van de Romeinen in Nederland veranderde er bij de inheemse...
Gebieden
Kleine puntamfoor op Huifakker
Een amfoor is een Romeinse kruik waarin voedsel werd getransporteerd e...
Voorwerpen
De Steenakker in de Romeinse Tijd
Steenakker is vanaf de late ijzertijd tot aan het begin van de vierde ...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief