Verfijn op:

Grafheuvels voor de bronstijdboeren
Op de dekzandruggen van Breda-West hebben niet alleen boerderijen gest...
Archeologie
Hamdijk  (Hoge Vucht)
Hamdijk (Hoge Vucht) 1725 tot heden
Te midden van de Belgische straatnamen in de Hoge Vucht treffen we de ...
Gebieden
Wilhelminalaan (Liesbos)
Wilhelminalaan (Liesbos) 1898 tot heden
De Wilhelminalaan is de slingerdreef in het Liesbos die loopt van de...
Gebieden
Koninklijke bezoeken
Kleinere Brabantse steden, zoals Breda, kregen maar af en toe bezoek v...
Gebeurtenissen
Vismarktstraat (Centrum)
Vismarktstraat (Centrum) 1100 tot heden
Op de Vismarktstraat werd de vis verkocht....
Gebieden
 Opgraving KMA /Rekenkamer 1995
Tijdens het onderzoek ten westen van de Rekenkamer op het terrein van ...
Archeologie
Ambachtsschool van Coothplein
Leopold Frans Willem van Cooth (1814-1880), arts, was omstreeks ...
Bouwwerken
'Enge Steeg' (Centrum)
'Enge Steeg' (Centrum) 1400 tot heden
De binnenstad van Breda wordt doorschoten met oude stegen....
Gebieden
Opgraving KMA - kasteel / kapel 1992
In het laatste kwartaal van 1992 heeft de gemeente Breda een opgraving...
Archeologie
Pius XII-straat (Teteringen)
Paus Pius XII, hoofd van de rooms-katholieke kerk, overleed op 9 oktob...
Gebieden
klooster bij Heilig Hartkerk
gewijd aan het Heilig Hart van Jezus met de bijbehorende pastorie en k...
Bouwwerken
Vroegmiddeleeuwse boerderijen
Langs de randen van de beken en vennen vestigden zich nieuwkomers, de ...
Archeologie