Verfijn op:

Opgraving Markdal, Oud Hof 1995-2003
In het kader van de landschapsreconstructie van het Markdal werd in ...
Archeologie
Onbenoemdedreef (Ulvenhoutsebos)
De meeste dreven in het Ulvenhoutsebos hebben voor de hand liggende na...
Gebieden
Toen & nu
KMA
KMA Toen & nu
Het Kasteel, oftewel de KMA, de Koninklijke Militaire Academie, tegenwoordig de Nederlandse Defensieacademie, was vroeger een soort blinde vlek in de stad. ...
Opgraving Tolbrugstraat 1 1984
Van 15 december 1983 tot 15 februari 1984 werd een onderzoek uitgevoer...
Archeologie
Voorwerpen
Schuilkerk in 'De Wereld'
Na 1648 was de uitoefening van de rooms-katholieke godsdienst voorgoed...
Bouwwerken
Opgraving molen het Fortuijn 1986
In het voorjaar van 1986 heeft er rond de sloop van de verbrande ...
Archeologie
Pastorie Sacramentskerk
Pastorie Sacramentskerk 1924 tot heden
De pastorie aan de zuidoostzijde van de Zandberglaan is in 1924 naar h...
Bouwwerken
Waarneming Nieuweweg  1999
Tijdens het aanleggen van een bouwput tussen de Tolbrugstraat en ...
Archeologie
Mencia de Mendozalyceum
Mendelssohnlaan 1 1959 tot heden
De voormalige middelbare meisjesschool aan de Mendelsohnlaan...
Bouwwerken
Waarneming Nieuwe Weg / de Trapkes  2003
Tijdens funderingsonderzoek tegen de oostgevel van het gebouw ...
Archeologie
Diderica Mijnssenstraat (Haagse Beemden)
Diderica Mijnssen (1896-1944) was van 1925 tot 1944 gemeentearchivaris...
Gebieden
Opgraving Markenhage College 2014
Gedurende de kerstvakantie 2014 hebben archeologen van de gemeente Bre...
Archeologie