Duellaantje (Mastbos)

Gebieden
1844 tot heden
  • Het Duellaantje in het Mastbos, getuige van een drama in 1844. Foto: Johan van Gurp, BN De Stem, 1973. (Collectie BN De Stem, Johan van Gurp)  

Het Duellaantje loopt ongeveer noord zuid door het Mastbos vanaf de Bouvignedreef, ten oosten van en ongeveer evenwijdig aan de Langedreef en ten westen van en ongeveer evenwijdig aan de Galderseweg. Deze naam houdt de herinnering levendig aan een duel dat hier plaats vond op 14 februari 1844. J.H. van Bolhuis, burger-leraar aan de Militaire Academie, had zijn hoed niet afgenomen voor drie officieren, waaronder E.J. van Lidt de Jeude. Dit leidde tot een conflict, dat zo hoog opliep, dat alleen een duel eerherstel kon bieden. Van Bolhuis werd door een pistoolkogel in de hals getroffen en overleed bijna onmiddellijk. Van Lidt de Jeude werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, maar kreeg gratie van de koning.

Literatuur

A.Hallema, Een militair drama in K.M.A.-kringen in de vorige eeuw, een duel te Breda in 1844, in Militair-rechterlijk tijdschrift, jaargang LIX (1966), nummer 1.
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Ook interessant

Dreefnamen Mastbos
Dreefnamen Mastbos 1500 tot heden
Het Mastbos wordt doorsneden door een stelsel van brede dreven. Om ons...
Gebieden
Koninklijke Militaire Academie
In 1826 begon een nieuwe periode in de geschiedenis van het kasteelcom...
Bouwwerken
Het Mastbos
Het Mastbos 1514 tot 1515
Graaf Hendrik III van Nassau introduceerde niet alleen de renaissance ...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief