De Thornse marktprijs der rogge

Voorwerpen
1535
492 492

Korenmaat

De abdij van Thorn in Limburg bezat vanaf de elfde eeuw vele goederen in het Land van Breda, onder andere in Bavel, Ginneken en Princenhage. De gebruikers hiervan betaalden aan de abdij de pachten en renten oorspronkelijk in natura, meestal in rogge. Breda's Museum bezit een korenmaat waarmee onder andere de hoeveelheid rogge werd gemeten. Vanaf de zestiende eeuw werden de betalingen steeds meer omgezet in geld. Het stadsbestuur van Breda zorgde voor de vaststelling van de omrekenprijs van de rogge. Ook andere instellingen en personen in de omgeving gebruikten deze Thornse marktprijs der rogge voor het omrekenen van hun pachten en renten. De oudst bekende vaststelling van de Thornse markprijs dateert van 1535. Tegenwoordig wordt nog steeds elk jaar de gemiddelde roggeprijs op drie dinsdagen rond Sint Lucia (13 december) vastgesteld en bekendgemaakt door het Bredase gemeentebestuur.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven