De laatste grote stadsbrand

Gebeurtenissen
1603
  • 17e eeuwse trapgevels aan de Haagdijk  

In 1577 brandde de Fellenoord af. De laatste grote stadsbrand was die op de Haagdijk. De ramp vond plaats in de nacht van 26 op 27 juni 1603. Er verbrandden 53 woningen, waaronder ongeveer 35 voorhuizen en de rest achterhuizen. De brand was ontstaan in een achterhuis naast het huis Antwerpen. Hier woonde een Franse soldaat met een lichte vrouw (een prostituee). Prins Maurits gaf een gift van duizend gulden tot hulp van de afgebrande Haagdijk. Aan de Haagdijk staat nog steeds een groep van drie trapgevels. Het afgebeelde huis de Wildeman (nummer 78) heeft een trapgevel met jaartalankers 1613. De Zevenster (nummer 74-76) en de Kleine Wildeman (nummer 82) zijn in dezelfde tijd gebouwd. Deze drie huizen worden algemeen beschouwd als zijnde herbouwd na deze stadsbrand.

Ook interessant

Haagdijk (Centrum)
Haagdijk (Centrum) 1250 tot heden
De naam Haghedijc komt voor het eerst voor in een oorkonde in het arch...
Gebieden
Eerste stadsbrand
De middeleeuwse huizen in de stad Breda waren grotendeels gebouwd van ...
Gebeurtenissen
Brandweer bestond al
Brandweer bestond al 1300 tot 1395
Het Houten Boecxke geeft ons heel wat informatie over de brandweer in ...
Gebeurtenissen
De tweede stadsbrand
De zomer van 1534 was warm en droog. Op 23 juli trof voor de tweede ke...
Gebeurtenissen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief