Burcht ten Houte

Archeologie
1300 tot 1375
  • Opgraving Burcht ten Houte  

Op de linkeroever van de Aa of Weerijs lag in de middeleeuwen de heerlijkheid Ten Houte. Centrum was de burcht Ten Houte nabij de Houtbrug, die uit twee omgrachte eilandjes bestond, waarop vermoedelijk houten gebouwen hebben gestaan. Door het verleggen van de rivier kwamen de grachten droog te staan. Ze werden vervolgens gedempt met puin. Bij grondverbeteringen in de twintigste eeuw zijn 10 meter brede grachten vastgesteld. Later is opnieuw een venige gracht aangetroffen zoals we hier zien, van 4 meter breed en 1 meter diep. Het gevonden aardewerk betrof vooral kook- en voorraadpotten en schenkkannen, die gedateerd kunnen worden in de periode 1350-1425. Het betreft hier de laatste bewoningssporen van de burcht Ten Houte. De heerlijkheid werd in 1457 door de heer van Breda opgekocht.

Ook interessant

(Princen-)hage of Mertersem (gehucht)
Princenhage bestond voor 1500 niet ! Zo omschrijft Leenders Princenha...
Gebieden
de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden
Geersbroek (gehucht)
Geersbroek (gehucht) 1400 tot heden
Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente...
Gebieden
Bavel-Kerkeind (gehucht)
Bavel-Kerkeind (gehucht) 1299 tot heden
De historische kom van Bavel, ook wel Kerkeind genoemd is een wat dich...
Gebieden
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie
Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden
Bieberg (gehucht)
Bieberg (gehucht) 1474 tot heden
De eerste vermelding van de Bieberg dateert uit 1474 en betreft een &q...
Gebieden
Opgraving Montessoristraat 2015/16
In de winter van 2015 en het voorjaar van 2016 hebben archeologen van ...
Archeologie
de Roskam (gehucht)
de Roskam (gehucht) 1500 tot 1975
Het gehucht de Roskam lag aan het einde van de Napoleonbaan vanuit Ant...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief