Breda weer aan de prins

Gebieden
1577
  • Kaart van verbeterde vesting uit 1577  

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was Breda afwisselend in handen van de Spanjaarden en de opstandige Nederlanders. In het begin van de oorlog werd de vesting gemoderniseerd en voorzien van aarden bastions. In 1577 verlieten de Spaanse troepen de stad, waarna hij ingenomen werd door muitende Duitse soldaten. Deze moesten met veel geld betaald worden om te voorkomen dat zij de stad zouden plunderen. Daarna werd de stad voor de prins van Oranje ingenomen door de graaf van Hohenlohe. Nadat Willem van Oranje in dat jaar in Breda was teruggekeerd werden nieuwe aarden bastions opgeworpen. Aan de zuidzijde kwam een sluis in de Mark om het rivierwater dat in de grachten stroomde op te stuwen. De nieuwe vesting werd door Jacob Kemp in 1593 gekarteerd.

Ook interessant

Noodmunten
Noodmunten 1577 tot 1625
Tijden van crisis worden vaak weerspiegeld in gehanteerde valuta of mu...
Voorwerpen
Justinus van Nassau gouverneur van Breda
Vanaf 1601 was Justinus van Nassau gouverneur van Breda. Hij was in 15...
Personen
De schaal van Hohenlohe
Graaf Filips van Hohenlohe was luitenant-generaal van Holland en betro...
Voorwerpen
Ombouw vesting door Maurits
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1566-1648) was Breda afwisselend in h...
Gebieden
Breda veroverd met turfschip
In de zomer van 1589 maakte prins Maurits plannen om Breda bij verrass...
Gebeurtenissen
De Furie van Haultepenne
In de nacht van 26 op 27 juni 1581 pleegde de Spaanse legeraanvoerder ...
Gebeurtenissen
Breda bij de Unie van Utrecht
Op 23 januari 1579 werd de Unie van Utrecht gesloten door Gelderland, ...
Gebeurtenissen
Vredesbesprekingen in Breda
Eind 1574 zond de hier afgebeelde Spaanse landvoogd Requesens de Leuve...
Gebeurtenissen
Oudste eigentijdse vestingplattegrond
De oudste eigentijdse plattegrond van Breda wordt bewaard op het Breda...
Voorwerpen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief