Amalia van Solms

Personen
1602 tot 1675
56de3367c7c345c877a0b40d0bdb423c 56de3367c7c345c877a0b40d0bdb423c

Portret van Amalia van Solms (1602-75), Gerard van Honthorst (atelier van), in of na ca. 1651 (collectie Rijksmuseum, Amsterdam)

Barones van Breda

Amalia van Solms werd geboren op 31 augustus 1602 op Slot Braunfels aan de Lahn in Duitsland als dochter van Johan Albrecht I van Solms-Braunfels en Agnes zu Sayn-Wittgenstein. Haar jeugd bracht zij door op Braunfels. Op achttienjarige leeftijd kwam zij naar Den Haag als hofdame van Elizabeth Stuart, de echtgenote van de Winterkoning, Frederik V van de Palts, een neef van de stadhouder. Hier leerde zij haar achterneef Frederik Hendrik kennen. Prins Maurits zette zijn halfbroer Frederik Hendrik onder druk om te trouwen om zo de dynastie voort te zetten. Op 4 april 1625 trouwde Frederik Hendrik met Amalia. Uit hun huwelijk werden negen kinderen geboren, van wie vier de volwassen leeftijd niet bereikten.

Vorstelijke allure

Frederik Hendrik volgde in 1625 zijn broer prins Maurits op als stadhouder. Hiermee groeide ook de invloed van Amalia. Zij streefden er doelbewust naar het prestige van hun geslacht te verhogen. Zij hielden er een uitgebreid hof op na, lieten grootse paleizen bouwen, hadden een uitgebreide kunstverzameling en hielden uitbundige feesten. Voor de hofhouding stond het Franse hof model waar veel voorschriften en modellen over bijvoorbeeld de etiquette vandaan kwamen. Beroemde architecten uit binnen- en buitenland waren betrokken bij het ontwerp, bouw en de aanleg van de paleizen en tuinen. Zodoende kreeg het stadhouderschap een bijna monarchaal karakter. Het echtpaar trachtte zich dezelfde status aan te meten als de Europese vorstenhuizen. Amalia was de stuwende kracht achter het huwelijk van haar oudste dochter Louise Henriëtte met de keurvorst van Brandenburg en haar zoon Willem II met Maria Stuart. Na de dood van haar zoon nam zij de voogdij van haar kleinzoon Willem III op zich.

De Illustere School, 1646

Frederik Hendrik en Amalia stichtte in 1646 uit eigen middelen in Breda een prestigieuze Illustere School, die naar zijn familie het Oranjecollege ging heten. Deze school was bestemd om een protestants cultuurcentrum in Staats-Brabant te worden. De school was gevestigd in de gebouwen van het klooster Sint Catharinadal aan het huidige Kloosterplein. Uit verschillende Europese landen kwamen er in de aanvangsjaren buitenlandse studenten op af. De school werd in 1669 opgeheven.

Prinsenbank in de Grote Kerk, 1663

De Prinsenbank in de Grote Kerk is volgens Van Wezel opgericht in 1663 voor Amalia van Solms. Al vóór dat jaar moet er een prinselijke bank in de Grote Kerk geweest zijn. In 1645 werd een bank gemaakt ter gelegenheid van het bezoek van Frederik Hendrik en Amalia van Solms aan de stad.
Amalia van Solms overleed in Den Haag op 8 september 1675. Haar stoffelijk overschot werd bijgezet in de grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft.

Literatuur

A.Carmiggelt, J. Sanders, F. de Roode en G. van den Eynde, Het klooster Sint-Catharinadal, archeologie, bouwhistorie en geschiedenis (Breda, 1995).
Margriet van Eikema Hommes en Elmer Kolfin, De Oranjezaal in Huis ten Bosch, een zaal van louter liefde (Zwolle, 2013).
Thomas Ernst van Goor, Beschryving van stadt en lande van Breda (’s-Gravenhage, 1744).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven