Zelden vertoond

04-05-2017
BR 22 91 GL 5095 1332b
Scheuer 2
Een scheuer, links als reconstructie met de aangetroffen glasfragmenten (reconstructie Alex Schut), rechts een compleeet exemplaar uit een Duitse privécollectie (bron: Glas des späten Mittelalters, Die Sammlung Karl Amendt.)

Bij onderzoek naar het glas dat in 1991 werd gevonden tijdens de grote opgravingen aan de Molenstraat (Bibliotheek/Nieuwe Veste) werden glasfragmenten aangetroffen die niet tot de algemeen voorkomende glasvormen konden worden herleid. Na enig speurwerk konden we een glastype herkennen dat maar zelden wordt aangetroffen. Het betreft een zgn. "scheuer" een drinkbekertje met handvat, te dateren in de vroege16e eeuw. Deze vondst en enkele andere voorwerpen kwamen uit een houten tonput op het perceel van het latere huis Ocrum (nu Nieuwe Veste) aan de St. Janstraat.

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven